We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
State of Survival biểu tượng

State of Survival

V1.9.30

Có gì mới

Các tính năng mới:

-Giới hạn trên của cấp tòa nhà plasma được tăng lên thành 5

-Nâng cấp Doanh trại/Ga-ra/Trường bắn cũng nâng cấp kỹ năng của binh lính

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
State of Survival 1.9.30 (931)

Cập nhật vào: 2020-09-17

Uploaded by: Chinimi Deadspy Delacroix

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 7140a852ac1f28f562716510b61ea98ab15bb6b6 State of Survival 1.9.30(931) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 160-640dpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.kingsgroup.sos.apk

Split APKs: config.arm64_v8a

Tệp SHA1: f19183ef67da75466a6ecf26aba5a29a00bbc97f

Dung lượng tệp: 238.5 MB

Tải về

2020-09-17
arm64-v8a
Android 4.1+
160-640dpi
State of Survival 1.9.30 (931)

Cập nhật vào: 2020-09-17

Uploaded by: Tinh Dieu

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 7140a852ac1f28f562716510b61ea98ab15bb6b6 State of Survival 1.9.30(931) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 160-640dpi

Architecture: armeabi-v7a

Base APK: com.kingsgroup.sos.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a

Tệp SHA1: 9869504e012c55ca2fa88e6b7bc97aace88d2e59

Dung lượng tệp: 140.9 MB

Tải về

2020-09-17
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Tải về
ứng dụng APKPure