We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Giới thiệu về Split APKs Installer (SAI)

Tiếng Việt

SAI cho phép bạn cài đặt và xuất APK chia nhỏ

SAI là một trình cài đặt APK nâng cao với hỗ trợ APK phân tách. Nó cũng có chức năng sao lưu / xuất ứng dụng đơn giản.

SAI có thể cài đặt ứng dụng bằng Android API tiêu chuẩn, sử dụng quyền truy cập root hoặc sử dụng Shizuku.

SAI là một ứng dụng mã nguồn mở, bạn có thể lấy mã nguồn trên repo GitHub của nó - github.com/Aefyr/SAI

Xin lưu ý rằng SAI chỉ cài đặt các tệp do người dùng cung cấp và không chịu trách nhiệm về các hành vi ứng dụng đó.
Cũng xin lưu ý rằng một số thiết bị / ROM không được SAI hỗ trợ, điều này có liên quan đến việc triển khai API Android không tốt trong các ROM đã nói và không thể khắc phục được ở phía ứng dụng.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 4.5

Last updated on Feb 25, 2021

4.5:
• Added a setting to disable opening .apk files via SAI
• SAF fixes for Android 11
• Added warning when installing huge (>150MB) apps

4.4:
• Fixed in issue where system suggested SAI when opening any type of file
• Added Sui support for Shizuku Installer

Legendary SAI update Pog
4.3:
• Support for opening .apk files via SAI
• APKM support (only for the unencrypted .apkm files)
• Installer Pro mode is now enabled by default
• Config splits shouldn't be marked as Unknown anymore
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Split APKs Installer (SAI) 4.5

cập nhật trên

Feb 25, 2021

Được tải lên bởi

Bruno Bastos

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải Split APKs Installer (SAI) trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Split APKs Installer (SAI) Các bài báo

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ