We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Giới thiệu về Soccer Star

Tiếng Việt

Soccer games full of stars! Be THE ONE and win the league!

Soccer Star 22 Top Leagues is one of the best soccer games in the world. Become the best soccer player and build your career.

To become a great and popular player, win over your fans to get a higher reputation. But be careful, if you lose the ball your fans will boo you and you will lose points. To avoid this, use techniques such as scoring chances, or special defence.

Besides, lean on your teammates and improve your relationship to receive more passes and scoring chances. Try to have a good relationship with your sponsor to be able to get good deals or even bonuses per game.

To be a star, you must improve your lifestyle. You can get it by buying vehicles, houses or properties in the VIP store. This will give you points and increase your reputation. As your level increases, your team, fans and coach will become much more demanding. Show your worth!

This is a great soccer games, addictive and with good graphics. We know it because we created the level of quality and graphics, enjoy and live this unique experience.

Characteristics of Soccer Star 22 Top Leagues, soccer games:

- Play against thousands of teams of the main leagues

- We give you the chance to play in the best teams in the world

- Compete in the grass with great players from around the world.

- Pass all the levels of our soccer games and become the score hero of the match

- Build your reputation buying goods and properties to win over your fans.

Remember to play with all your strength, giving everything and always being the best player of your team. Score amazing goals to be the hero of the match. You will become the winner of the premiership alongside your team.

Do not wait any longer, we are better than other soccer games and you know it! Download the best game of The Premiership, we promise you will feel an unusual feeling when you score a goal with our soccer games and become a recognized player around the world. You will be the score hero who will win the golden ball of the year!

http://redvelgames.com/

https://www.facebook.com/SoccerStarManager/

https://www.youtube.com/user/redvelgames/

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.18.0

Last updated on Aug 31, 2023

▶️ Bây giờ bạn có thể sửa đồ vật qua video.
🗣️ Thưởng thức tường thuật trò chơi được cải thiện.
⚙️ Sửa lỗi và tối ưu tài nguyên.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Soccer Star 2.18.0

Được tải lên bởi

Ravel Honorato

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải Soccer Star trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Soccer Star Các bài báo

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Soccer Star Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.