We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Silkroad Online biểu tượng

Silkroad Online

Tour du lịch Silkroad bí ẩn, nâng cấp hệ thống đặc trưng cho các thử thách

Phiên bản trước
 • V5.0.17081 1.2 GB XAPK OBB

  Silkroad Online

  2020-08-02

  Silkroad Online 5.0.17081 (17081)

  Cập nhật vào: 2020-08-02

  Được tải lên bởi: Rei Delaa Luasinho Sousa

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c62110560d47bc9ed431d9e6e3363f61b4b9e293 Silkroad Online 5.0.17081(17081) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 288ce3386c082293975c409c6b7031f12347c2cc

  Dung lượng tệp: 1.2 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.17081 84.3 MB APK

  Silkroad Online

  2020-08-02

  Silkroad Online 5.0.17081 (17081)

  Cập nhật vào: 2020-08-02

  Được tải lên bởi: Rei Delaa Luasinho Sousa

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c62110560d47bc9ed431d9e6e3363f61b4b9e293 Silkroad Online 5.0.17081(17081) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: bf5d1ed3b52d5bac0d24c717f3db222a6c15cb3d

  Dung lượng tệp: 84.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.17047 1.2 GB XAPK OBB

  Silkroad Online

  2020-07-29

  Silkroad Online 5.0.17047 (17047)

  Cập nhật vào: 2020-07-29

  Được tải lên bởi: Rei Delaa Luasinho Sousa

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c62110560d47bc9ed431d9e6e3363f61b4b9e293 Silkroad Online 5.0.17047 (17047) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: f017317ee02771518d344a93ffd1ae11978014fc

  Dung lượng tệp: 1.2 GB

  Tải về

 • V5.0.17047 84.3 MB APK

  Silkroad Online

  2020-07-29

  Silkroad Online 5.0.17047 (17047)

  Cập nhật vào: 2020-07-29

  Được tải lên bởi: Rei Delaa Luasinho Sousa

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c62110560d47bc9ed431d9e6e3363f61b4b9e293 Silkroad Online 5.0.17047 (17047) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 76af8c96c928809f23873a532766dd761eba0546

  Dung lượng tệp: 84.3 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.