We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Shuffle Islands biểu tượng

1.51 by Thomas K Young


Dec 4, 2017

Giới thiệu về Shuffle Islands

Tiếng Việt

Xào đảo là một loại mới của trò chơi đố tất cả về đánh bắt con quái vật!

Welcome to Shuffle Islands! This beautiful archipelago has become overrun with monsters and it’s your job to round them up. Sounds like a piece of cake, right? Well here’s the tricky part - these monsters are easy to push around, but they won’t stop moving until they hit something!

Have you got what it takes to conquer all 200 islands, and collect all 100 monsters? Download Shuffle Islands now and find out!

"Shuffle Islands may star surprisingly adorable monsters, but it’s really more like a game of chess — think through your moves carefully before you begin each level” - Mashable

"I can’t help it — I’m a sucker for delightful puzzle games that are filled with whimsy and charm. I love the art style in Shuffle Islands, and the music is a joy to listen to.” - AppAdvice

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.51

Last updated on Dec 4, 2017

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Shuffle Islands 1.51

Được tải lên bởi

Thắng Nguyễn

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Shuffle Islands Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.