We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Giới thiệu về SHAREit Daily

Tiếng Việt

ShareIt Daily

Here comes the long-awaited “SHAREit Daily” beta version.Our development team has served more than 600 million users around the world. Hope this brand new app can bring you fantastic experience.

*Tons of Resources

Full of videos, images, music and other entertaining things.

*Convenient Operation

Intuitive interaction design. Acknowledged by 600 million users.

*Personalized Recommendation

Based on “Big Data”, our app can bring your most desired feeds.

*Powerful Features

Still support sending and receiving images, videos, music and apps.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.48_daily

Last updated on Dec 12, 2018

Here comes the long-awaited “SHAREit Daily” beta version.Our development team has served more than 600 million users around the world. Hope this brand new app can bring you fantastic experience.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật SHAREit Daily 1.0.48_daily

Được tải lên bởi

Alan Azukarado

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

SHAREit Daily Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.