We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Samsung Push Service biểu tượng

Samsung Push Service

Sự thúc đẩy dịch vụ Samsung cung cấp các dịch vụ thông báo trên các thiết bị Samsung.

Phiên bản trước
 • V3.3.11 2.0 MB APK

  Samsung Push Service

  2021-02-25

  Samsung Push Service 3.3.11 (331100100)

  Cập nhật vào: 2021-02-25

  Uploaded by: Adrian Nava Almanza

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 39774dd8e2e6dcb270f37679154c05e4bd3eae53 Samsung Push Service 3.3.11(331100100) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 0aabf27dd30f71647e664ad705b54a440b2acac0

  Dung lượng tệp: 2.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.3.09 2.0 MB APK

  Samsung Push Service

  2020-12-22

  Samsung Push Service 3.3.09 (330900100)

  Cập nhật vào: 2020-12-22

  Uploaded by: Adrian Nava Almanza

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 39774dd8e2e6dcb270f37679154c05e4bd3eae53 Samsung Push Service 3.3.09(330900100) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: a1060cc3fe771ff6b0325adb366b2b73431fc57b

  Dung lượng tệp: 2.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.3.06 2.0 MB APK

  Samsung Push Service

  2020-12-04

  Samsung Push Service 3.3.06 (330600100)

  Cập nhật vào: 2020-12-04

  Uploaded by: Quan Vo

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 39774dd8e2e6dcb270f37679154c05e4bd3eae53 Samsung Push Service 3.3.06(330600100) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: bdf93752c5f17c6869d2286e4f91e7a621ca41f5

  Dung lượng tệp: 2.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.2.04 2.0 MB APK

  Samsung Push Service

  2020-09-23

  Samsung Push Service 3.2.04 (320400100)

  Cập nhật vào: 2020-09-23

  Uploaded by: Hemedi Mshana

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 39774dd8e2e6dcb270f37679154c05e4bd3eae53 Samsung Push Service 3.2.04(320400100) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: f6d2e9944e9483ff6a9ee166dec9a7b31d7dcc1d

  Dung lượng tệp: 2.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.9.01 1.5 MB APK

  Samsung Push Service

  2017-06-29

  Samsung Push Service 1.9.01 (190100000)

  Cập nhật vào: 2017-06-29

  Uploaded by: Deni Jack

  Yêu cầu Android: Android 2.1+ (Eclair MR1, API 7)

  Chữ ký: 39774dd8e2e6dcb270f37679154c05e4bd3eae53 Samsung Push Service 1.9.01(190100000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 34e5a35e4a4bb2d42824881c43950cd331b13bb8

  Dung lượng tệp: 1.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.8.02 1.5 MB APK

  Samsung Push Service

  2017-05-31

  Samsung Push Service 1.8.02 (180200000)

  Cập nhật vào: 2017-05-31

  Uploaded by: Gabriel Barreto

  Yêu cầu Android: Android 2.1+ (Eclair MR1, API 7)

  Chữ ký: 39774dd8e2e6dcb270f37679154c05e4bd3eae53 Samsung Push Service 1.8.02(180200000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: d350efdad4f9e8896d587540a0fed2d181d2a859

  Dung lượng tệp: 1.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.8.01 1.5 MB APK

  Samsung Push Service

  2017-03-22

  Samsung Push Service 1.8.01 (180100000)

  Cập nhật vào: 2017-03-22

  Uploaded by: Adrian Nava Almanza

  Yêu cầu Android: Android 2.1+ (Eclair MR1, API 7)

  Chữ ký: 39774dd8e2e6dcb270f37679154c05e4bd3eae53 Samsung Push Service 1.8.01(180100000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 79224c0d98246b3645c25b6fc460d799a8440881

  Dung lượng tệp: 1.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.00 1.5 MB APK

  Samsung Push Service

  2016-04-06

  Samsung Push Service 1.6.00 (160000000)

  Cập nhật vào: 2016-04-06

  Uploaded by: Jayjay Riley

  Yêu cầu Android: Android 2.1+ (Eclair MR1, API 7)

  Chữ ký: 39774dd8e2e6dcb270f37679154c05e4bd3eae53 Samsung Push Service 1.6.00(160000000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 8b9565a2a55ec38be03156d09977bce7d34bcffd

  Dung lượng tệp: 1.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.4 1.7 MB APK

  Samsung Push Service

  2015-10-20

  Samsung Push Service 1.4.4 (154)

  Cập nhật vào: 2015-10-20

  Uploaded by: Gabriel Barreto

  Yêu cầu Android: Android 2.1+ (Eclair MR1, API 7)

  Chữ ký: 39774dd8e2e6dcb270f37679154c05e4bd3eae53 Samsung Push Service 1.4.4(154) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 451a21201c0a7d70c296853f79f6b3aae30960bc

  Dung lượng tệp: 1.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.3 1.7 MB APK

  Samsung Push Service

  2015-10-15

  Samsung Push Service 1.4.3 (153)

  Cập nhật vào: 2015-10-15

  Uploaded by: Wilian Antunes

  Yêu cầu Android: Android 2.1+ (Eclair MR1, API 7)

  Chữ ký: 39774dd8e2e6dcb270f37679154c05e4bd3eae53 Samsung Push Service 1.4.3(153) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: a4d34c8f69bee361cc4566fdf0c4ed347a9391df

  Dung lượng tệp: 1.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.3.3 1.1 MB APK

  Samsung Push Service

  2015-06-16

  Samsung Push Service 1.3.3.3 (143)

  Cập nhật vào: 2015-06-16

  Uploaded by: Quan Vo

  Yêu cầu Android: Android 2.1+ (Eclair MR1, API 7)

  Chữ ký: 39774dd8e2e6dcb270f37679154c05e4bd3eae53 Samsung Push Service 1.3.3.3(143) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 4b4ee20b4acea77a1ce516c027f6ef84363447b0

  Dung lượng tệp: 1.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure