We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
RNG - Random Number Generator biểu tượng

1.1 by E.B.S.


Nov 6, 2015

Giới thiệu về RNG - Random Number Generator

Tiếng Việt

This simple app creates a set of random numbers from 1-49, 1-80 and 1-99.

This is a simple app that creates a set of random numbers from 1-49, 1-80 and 1-99, it picks a number every time you press the button.

You can reset at anytime just by pressing the exit button and start the pick all over again.

It is great for lottery, keno and bingo numbers! Who doesn't want a free app for bingo calling, or when ever you need to pick some numbers for the lottery.

Will scale to fit any size screen, it will work across all phones and tablets.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1

Last updated on Nov 6, 2015

- Code tidy up
- Updated to new version of Unity
- Swapped Revmob out for Admob

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật RNG - Random Number Generator 1.1

Được tải lên bởi

Phung Phung

Yêu cầu Android

Android 2.3.4+

Hiển thị nhiều hơn

RNG - Random Number Generator Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.