Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
Rider biểu tượng

9.2 162 Đánh giá


2.15.0.00 by Ketchapp


Jun 11, 2024

Giới thiệu về Rider

Tiếng Việt

Get ready for some flippin' action!

Get ready for some flippin' action!

Perform insane stunts while you cruise through the never-ending world of Rider! Grab your motorcycle and start flipping like a maniac!

◉ Complete 100 Challenges

◉ Collect 40 Awesome Bikes (including 4 Secrets)

◉ Receive Daily Rewards

◉ Complete all 32 Levels

◉ Unlock 10 Themes

◉ Compare your highscore with players worldwide

◉ Make insane stunts!

Download now and push your skills to the limit in Rider!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.15.0.00

Last updated on Jun 11, 2024

- Spend less time in menu's and more time playing Rider! We’ve optimized the menu animations and speed
- We've implemented a fix for players losing their permanent Double Gem bonus. Updating should now not make players lose their bonus or recover their lost bonus. Don't hesitate to reach out if you're still experiencing issues!
- Lots of bugfixes and small improvements across the board

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Rider 2.15.0.00

Được tải lên bởi

Nuriman Iman

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Available on

Tải Rider trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Rider Các bài báo

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Rider Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.