We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Readmoo 看書 biểu tượng

Readmoo 看書

2.11.3 for Android
2.0 | 1 Reviews | 0 Posts

Mô tả của Readmoo 看書

Readmoo讀墨是台灣最大 EPUB 電子書服務,擁有數萬本 EPUB 電子書。使用「Readmoo 看書」,讓你在 Android 手機與平板上享受美好的閱讀體驗,並享有以下功能:


1. 離線閱讀:您可將書籍下載至裝置中,一旦下載完成,無需網路連線也可隨時隨地在您的 iOS 手機與平板上順暢閱讀。

2. 雲端同步:無論您擁有多少裝置,連線時即可同步閱讀進度,接續未完的閱讀旅程。

3. 直橫轉換:一鍵即可轉換直排/橫排,帶給您最大的自由。

4. 多種字體:內建五種中文字體,各種風格任您挑選。

5. 設定行高:可自行調整行高,找出最舒適的閱讀版面。

6. 劃線註記:在您讀到有感觸的句子時,添加一筆劃線,寫下一則註記。

7. 書籤紀錄:收藏您的閱讀痕跡,讓您可以快速前往查看。

8. 切換配色:可切換仿舊、夜間等配色,享受最舒適的閱讀環境。

9. 暢讀服務:上千種暢銷書籍、雜誌無限閱讀。

10. 閱讀成就:記錄您的閱讀時間、總閱讀紀錄,您也可以為自己設定每日閱讀目標,養成良好的閱讀習慣。
Hiển thị nhiều hơn

Readmoo 看書 2.11.3 Cập nhật

2021-01-06
新增項目:
1.自定翻頁區塊。
2.跨頁劃線。
修正項目:
1.部分書籍雙欄模式左右頁相反。
2.部分書籍圖片切頁。
3.部分書籍註解無法跳出。

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
Tương tự với Readmoo 看書
Xem thêm từ Readmoo電子書
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure