We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Raid:Dead Rising biểu tượng

Raid:Dead Rising

Raid: Dead Rising là một game nhập vai có chứa các yếu tố trò chơi bắn súng ly kỳ.

Phiên bản trước
 • V1.3.1 57.0 MB XAPK APKs

  Raid:Dead Rising

  2021-01-08

  2Variants
 • V1.3.0 57.1 MB XAPK APKs

  Raid:Dead Rising

  2021-01-04

  Raid:Dead Rising 1.3.0 (30)

  Cập nhật vào: 2021-01-04

  Uploaded by: Raihan Jpz

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 1a23db6e91763533225fe57892024136d24ebc36 Raid:Dead Rising 1.3.0(30) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-160dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.az2.gp.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 83b4874ea026dee6b4c081e8be1b85b88cd7bce6

  Dung lượng tệp: 57.1 MB

  Tải về

 • V1.2.7 55.4 MB XAPK APKs

  Raid:Dead Rising

  2020-07-18

  Raid:Dead Rising 1.2.7 (27)

  Cập nhật vào: 2020-07-18

  Uploaded by: Raihan Jpz

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 1a23db6e91763533225fe57892024136d24ebc36 Raid:Dead Rising 1.2.7(27) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-160dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.az2.gp.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 6c9ad28237e4bb0a105e1aa8532d0f203b6ab492

  Dung lượng tệp: 55.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.0 45.8 MB APK

  Raid:Dead Rising

  2019-04-28

  Raid:Dead Rising 1.2.0 (20)

  Cập nhật vào: 2019-04-28

  Uploaded by: Hein Nanda Swe

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 1a23db6e91763533225fe57892024136d24ebc36 Raid:Dead Rising 1.2.0(20) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 6ade682bc5da2011c2650154e63cdf9e5d154002

  Dung lượng tệp: 45.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.8 39.1 MB APK

  Raid:Dead Rising

  2017-04-21

  Raid:Dead Rising 1.1.8 (18)

  Cập nhật vào: 2017-04-21

  Uploaded by: Hein Nanda Swe

  Yêu cầu Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  Chữ ký: 1a23db6e91763533225fe57892024136d24ebc36 Raid:Dead Rising 1.1.8(18) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 58be1ba3d6190518eedddcfe7bb2da1a40bec9b1

  Dung lượng tệp: 39.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.8 39.1 MB APK

  Raid:Dead Rising

  2017-03-14

  Raid:Dead Rising 1.0.8 (8)

  Cập nhật vào: 2017-03-14

  Uploaded by: Vitor Emanoel

  Yêu cầu Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  Chữ ký: 1a23db6e91763533225fe57892024136d24ebc36 Raid:Dead Rising 1.0.8(8) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 2aa71c586f1048a25c166fb9885bb81fb4d93b08

  Dung lượng tệp: 39.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.6 39.2 MB APK

  Raid:Dead Rising

  2017-02-24

  Raid:Dead Rising 1.0.6 (6)

  Cập nhật vào: 2017-02-24

  Uploaded by: Hein Nanda Swe

  Yêu cầu Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  Chữ ký: 1a23db6e91763533225fe57892024136d24ebc36 Raid:Dead Rising 1.0.6(6) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 61cccc1f452fcb93caee611c753e5fb72d881f20

  Dung lượng tệp: 39.2 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure