We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Giới thiệu về Pure Video

Tiếng Việt

Pure Video: Block Ads on Video

Use Pure Video to block ads on videos and enjoy smooth watching experience!

Welcome to the ad-free era with all video ads blocked and pop-up blocked automatically!
Install Pure Video to skip ads for video, enjoy smooth background play and floating popup play!

Feature:
1. Block Ads for Video
- Block Ads for Video, free premium has collected millions of ad-free videos through AI engine, bringing you the unexpected watching experience

2. Ad Blocker for Pop-ups, this pop up blocker also helps block pop-up ads. Turn on ad blocker to remove all kinds of unwanted ads or annoying pop-ups

3. Background Video Player, MusicPlayer
- Allows you to play videos, music in background, in which way the video will continue to play when you exit Pure Video for other social media apps, such as Line, Messenger, etc.

4. Floating Video Player
- Allows you to play videos in Floating Popup Play Mode.

5. Create Playlist
- Create your playlist.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 4.0.2

Last updated on Sep 21, 2022

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Pure Video 4.0.2

Được tải lên bởi

Kyaw Nanda

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải Pure Video trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Pure Video Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.