We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Presenter 10 biểu tượng

Presenter 10

Dùng thử phiên bản mới nhất của phần mềm giáo dục của chúng tôi

Phiên bản trước
 • V1.0.13 44.2 MB XAPK APKs

  Presenter 10

  2021-02-26

  2Variants
 • V1.0.13 44.1 MB APK

  Presenter 10

  2021-02-26

  Presenter 10 1.0.13 (49)

  Cập nhật vào: 2021-02-26

  Uploaded by: U San Win

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 72d7e616d7938744f47cfeb84e907a499448e557 Presenter 10 1.0.13(49) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 1ab2278bd571d27d9b092095c17d67e17142eea7

  Dung lượng tệp: 44.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.12 44.2 MB XAPK APKs

  Presenter 10

  2021-02-19

  2Variants
 • V0.9.44 42.3 MB XAPK APKs

  Presenter 10

  2020-11-26

  2Variants
 • V0.9.34 42.3 MB XAPK APKs

  Presenter 10

  2020-10-28

  Presenter 10 0.9.34 (43)

  Cập nhật vào: 2020-10-28

  Uploaded by: U San Win

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 72d7e616d7938744f47cfeb84e907a499448e557 Presenter 10 0.9.34(43) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: com.prowise.p10.apk

  Split APKs: config.armeabi_v7a

  Tệp SHA1: 6149bc574f109ce43b634f293b9a5a0eb490a450

  Dung lượng tệp: 42.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.8.15 45.1 MB XAPK APKs

  Presenter 10

  2020-07-08

  Presenter 10 0.8.15 (34)

  Cập nhật vào: 2020-07-08

  Uploaded by: Fabiano Filieiro

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 72d7e616d7938744f47cfeb84e907a499448e557 Presenter 10 0.8.15(34) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: com.prowise.p10.apk

  Split APKs: config.armeabi_v7a

  Tệp SHA1: 2d08df38a32394035fb4eb2d3b1b278aa6392c66

  Dung lượng tệp: 45.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.7.14 46.4 MB XAPK APKs

  Presenter 10

  2020-05-26

  2Variants
 • V0.7.11 46.4 MB XAPK APKs

  Presenter 10

  2020-04-18

  2Variants
 • V0.7.11 46.4 MB APK

  Presenter 10

  2020-04-14

  Presenter 10 0.7.11 (26)

  Cập nhật vào: 2020-04-14

  Uploaded by: Ye Mhan Aung

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 72d7e616d7938744f47cfeb84e907a499448e557 Presenter 10 0.7.11(26) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: d07e9a9721e269a8ed570466965b328d07624bca

  Dung lượng tệp: 46.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.6.9 44.8 MB XAPK APKs

  Presenter 10

  2020-03-08

  Presenter 10 0.6.9 (23)

  Cập nhật vào: 2020-03-08

  Uploaded by: U San Win

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 72d7e616d7938744f47cfeb84e907a499448e557 Presenter 10 0.6.9(23) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: com.prowise.p10.apk

  Split APKs: config.armeabi_v7a

  Tệp SHA1: 4f09d53fc3457113ae7639ef09787687cf9047b5

  Dung lượng tệp: 44.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.6.9 44.7 MB APK

  Presenter 10

  2020-03-08

  Presenter 10 0.6.9 (23)

  Cập nhật vào: 2020-03-08

  Uploaded by: Fabiano Filieiro

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 72d7e616d7938744f47cfeb84e907a499448e557 Presenter 10 0.6.9(23) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f98abc10e1505132718a19c89ec3c6b702a7aba6

  Dung lượng tệp: 44.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.5.11 46.1 MB XAPK APKs

  Presenter 10

  2020-02-12

  Presenter 10 0.5.11 (21)

  Cập nhật vào: 2020-02-12

  Uploaded by: U San Win

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 72d7e616d7938744f47cfeb84e907a499448e557 Presenter 10 0.5.11(21) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.prowise.p10.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: b55b7d698352a0743eefb2b050edf87d0e5464e4

  Dung lượng tệp: 46.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.5.10 46.1 MB APK

  Presenter 10

  2020-02-06

  Presenter 10 0.5.10 (20)

  Cập nhật vào: 2020-02-06

  Uploaded by: U San Win

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 72d7e616d7938744f47cfeb84e907a499448e557 Presenter 10 0.5.10(20) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 38fb40e9619f7be72529a3401072dfea10898a21

  Dung lượng tệp: 46.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.4.18 44.6 MB APK

  Presenter 10

  2019-12-13

  Presenter 10 0.4.18 (19)

  Cập nhật vào: 2019-12-13

  Uploaded by: Fabiano Filieiro

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 72d7e616d7938744f47cfeb84e907a499448e557 Presenter 10 0.4.18(19) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: a120dc71b9d0f8e906ff1d47562f2b41cb261d91

  Dung lượng tệp: 44.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.3.8 44.2 MB XAPK APKs

  Presenter 10

  2019-10-28

  Presenter 10 0.3.8 (18)

  Cập nhật vào: 2019-10-28

  Uploaded by: Fabiano Filieiro

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 72d7e616d7938744f47cfeb84e907a499448e557 Presenter 10 0.3.8(18) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: com.prowise.p10.apk

  Split APKs: config.armeabi_v7a

  Tệp SHA1: 9b5e362dbbc3f75b94d41861a3b136953085859c

  Dung lượng tệp: 44.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure