We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Giới thiệu về Planet Sprint

Tiếng Việt

Lái xe máy bay yêu thích của bạn để bay và chiến đấu trên các hành tinh khác nhau

It's a game which combining flying, racing, and online battle. Unlike the most racing games, the player can control the aircraft in both horizontal direction and vertical direction, even roll the aircraft to avoid missile attack.

The game has a random power-ups system, but all power-ups can be avoided or defended with well controlling, what made the game more skillful.

There are 16 Aircrafts classified to Trainer, Earth, Galaxy, Bionic, E.T. series, UFO is available. Most aircrafts have special skills and firearms. 8 Tracks including Earth, Mars, Space base, and so on. The map blocks are assembled randomly at each single round.

Low-poly style, real-time lighting and shading, dynamic water waves, giving the player a more realistic feel.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1.0

Last updated on Oct 10, 2018

Fixed some bugs

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Planet Sprint 1.1.0

Được tải lên bởi

Ameen Al-Khalidi

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Hiển thị nhiều hơn

Planet Sprint Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.