We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Pinnacle biểu tượng

Pinnacle Studios

Lập kế hoạch và lịch trình các lớp học của bạn với chúng tôi từ thiết bị di động của bạn.

Phiên bản trước
 • V4.2.9 10.2 MB APK

  Pinnacle

  2019-12-21

  Pinnacle 4.2.9 (420900)

  Cập nhật vào: 2019-12-21

  Uploaded by: Galang Joanda

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: e43c7aa595129a6d1a3006659a13b0181ea29f2a Pinnacle 4.2.9(420900) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 657c1aa8e05dd5461fc62b2ad0685c07a00beb37

  Dung lượng tệp: 10.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.2.8 9.9 MB APK

  Pinnacle

  2019-12-01

  Pinnacle 4.2.8 (420800)

  Cập nhật vào: 2019-12-01

  Uploaded by: Furkan Yigit Akyol

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: e43c7aa595129a6d1a3006659a13b0181ea29f2a Pinnacle 4.2.8(420800) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 18e900628dea6d48b0e12fcd80f1a003004cfb35

  Dung lượng tệp: 9.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.2.5 9.9 MB APK

  Pinnacle

  2019-08-22

  2Variants
 • V4.2.4 6.4 MB APK

  Pinnacle

  2018-11-12

  Pinnacle 4.2.4 (420400)

  Cập nhật vào: 2018-11-12

  Uploaded by: Galang Joanda

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: e43c7aa595129a6d1a3006659a13b0181ea29f2a Pinnacle 4.2.4(420400) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: b6b52142b83c431043cc313b3dd55cf552566c89

  Dung lượng tệp: 6.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.2.3 6.4 MB APK

  Pinnacle

  2018-09-17

  Pinnacle 4.2.3 (420300)

  Cập nhật vào: 2018-09-17

  Uploaded by: Furkan Yigit Akyol

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: e43c7aa595129a6d1a3006659a13b0181ea29f2a Pinnacle 4.2.3(420300) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: edfad328443ff768a87dadb46919adeccef2519b

  Dung lượng tệp: 6.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.2.2 6.3 MB APK

  Pinnacle

  2018-07-28

  Pinnacle 4.2.2 (420200)

  Cập nhật vào: 2018-07-28

  Uploaded by: Furkan Yigit Akyol

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: e43c7aa595129a6d1a3006659a13b0181ea29f2a Pinnacle 4.2.2(420200) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: fc1f16178f4ceb634e1358609908f5062e0b033c

  Dung lượng tệp: 6.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.0.2 6.7 MB APK

  Pinnacle

  2018-02-18

  Pinnacle 4.0.2 (400200)

  Cập nhật vào: 2018-02-18

  Uploaded by: Paul Taffijn

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: e43c7aa595129a6d1a3006659a13b0181ea29f2a Pinnacle 4.0.2(400200) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: c70fc6a2fa68c9c3d1cfad141829b1ec68f230f1

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.7.4 7.3 MB APK

  Pinnacle

  2017-08-01

  Pinnacle 3.7.4 (370400)

  Cập nhật vào: 2017-08-01

  Uploaded by: Paul Taffijn

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: e43c7aa595129a6d1a3006659a13b0181ea29f2a Pinnacle 3.7.4(370400) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: a190694c62f3dafa7f6ff0952254a9de41b2183b

  Dung lượng tệp: 7.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure