We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Picsart biểu tượng

Picsart

Photo Editor: Pic, Video & Collage Maker

Remix free-to-edit pictures & stickers into awesome collages and memes

Phiên bản trước
 • V17.7.4 47.4 MB XAPK APKs

  Picsart

  2021-07-28

  Picsart 17.7.4 (993817704)

  Cập nhật vào: 2021-07-28

  Uploaded by: Dara Vl Chhay

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 69a244a7f7e898d469a09e06a1e8e03feb2428e0 Picsart 17.7.4(993817704) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: com.picsart.studio.apk

  Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: bbb7ecc90778a085f237f948ca86ef31f15f44a8

  Dung lượng tệp: 47.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V17.6.2 47.6 MB XAPK APKs

  Picsart

  2021-07-23

  2Variants
 • V17.6.2 62.3 MB APK

  Picsart

  2021-07-12

  Picsart 17.6.2 (993817602)

  Cập nhật vào: 2021-07-12

  Uploaded by: Renda Şirniyatlar

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 69a244a7f7e898d469a09e06a1e8e03feb2428e0 Picsart 17.6.2(993817602) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 0b4cec619a4e5f45ce086321f8bab1c96d5caed8

  Dung lượng tệp: 62.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V17.6.1 65.4 MB XAPK APKs

  Picsart

  2021-07-08

  Picsart 17.6.1 (993817601)

  Cập nhật vào: 2021-07-08

  Uploaded by: Usman Firoz

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 69a244a7f7e898d469a09e06a1e8e03feb2428e0 Picsart 17.6.1(993817601) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.picsart.studio.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: fc55b19bbb207451b6df06bf5e40b681cb98404a

  Dung lượng tệp: 65.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V17.6.1 62.3 MB APK

  Picsart

  2021-07-08

  Picsart 17.6.1 (993817601)

  Cập nhật vào: 2021-07-08

  Uploaded by: Usman Firoz

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 69a244a7f7e898d469a09e06a1e8e03feb2428e0 Picsart 17.6.1(993817601) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f798e26f1d871a84ad7dbb23d173d64655c0d67f

  Dung lượng tệp: 62.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V17.5.5 62.3 MB APK

  Picsart

  2021-07-02

  Picsart 17.5.5 (993817505)

  Cập nhật vào: 2021-07-02

  Uploaded by: Dara Vl Chhay

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 69a244a7f7e898d469a09e06a1e8e03feb2428e0 Picsart 17.5.5(993817505) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 8f736ae97f0bd4f9e324889bccc354ec079a5327

  Dung lượng tệp: 62.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V17.4.4 64.5 MB XAPK APKs

  Picsart

  2021-06-30

  2Variants
 • V17.4.4 62.2 MB APK

  Picsart

  2021-06-29

  Picsart 17.4.4 (993817404)

  Cập nhật vào: 2021-06-29

  Uploaded by: Renda Şirniyatlar

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 69a244a7f7e898d469a09e06a1e8e03feb2428e0 Picsart 17.4.4(993817404) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ea08bc9fcf33d9b5119fa3d14f0405dc126f8cad

  Dung lượng tệp: 62.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V17.4.3 64.5 MB XAPK APKs

  Picsart

  2021-06-24

  Picsart 17.4.3 (993817403)

  Cập nhật vào: 2021-06-24

  Uploaded by: Dara Vl Chhay

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 69a244a7f7e898d469a09e06a1e8e03feb2428e0 Picsart 17.4.3(993817403) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.picsart.studio.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 9084cb028123cf5a2f68db3c3bed4d58118cf133

  Dung lượng tệp: 64.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V17.3.1 64.1 MB XAPK APKs

  Picsart

  2021-06-10

  Picsart 17.3.1 (993817301)

  Cập nhật vào: 2021-06-10

  Uploaded by: Mãsøøm Chikku Sãŕķâŕ

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 69a244a7f7e898d469a09e06a1e8e03feb2428e0 Picsart 17.3.1(993817301) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.picsart.studio.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: aae7c7df79197c72dea5abbc493d146643ddc443

  Dung lượng tệp: 64.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V17.2.4 49.0 MB XAPK APKs

  Picsart

  2021-05-29

  2Variants
 • V17.1.4 56.4 MB XAPK APKs

  Picsart

  2021-05-13

  3Variants
 • V16.9.2 54.2 MB XAPK APKs

  Picsart

  2021-04-14

  3Variants
 • V16.9.1 54.2 MB XAPK APKs

  Picsart

  2021-04-13

  Picsart 16.9.1 (993816901)

  Cập nhật vào: 2021-04-13

  Uploaded by: Mãsøøm Chikku Sãŕķâŕ

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 69a244a7f7e898d469a09e06a1e8e03feb2428e0 Picsart 16.9.1(993816901) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: com.picsart.studio.apk

  Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 15b3790b57c313e70145f10e200e84222427202d

  Dung lượng tệp: 54.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V16.8.2 62.7 MB XAPK APKs

  Picsart

  2021-03-30

  3Variants
 • V16.7.6 62.2 MB XAPK APKs

  Picsart

  2021-03-22

  3Variants
 • V16.7.5 62.2 MB XAPK APKs

  Picsart

  2021-03-19

  2Variants
 • V16.7.4 62.2 MB XAPK APKs

  Picsart

  2021-03-15

  Picsart 16.7.4 (993816704)

  Cập nhật vào: 2021-03-15

  Uploaded by: Usman Firoz

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 69a244a7f7e898d469a09e06a1e8e03feb2428e0 Picsart 16.7.4(993816704) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.picsart.studio.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 2c64005497fb1a4119a5f9a859dc6893861d870a

  Dung lượng tệp: 62.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure