We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Picsart biểu tượng

Picsart

V17.1.4

Có gì mới


Đã sắp tới Ngày của Mẹ, món quà phù hợp cho Mẹ cũng tới vừa kịp lúc:
• Ngày của Mẹ – làm thiệp tặng Mẹ với gói nội dung mới tinh gồm sticker, hình nền và template.

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
Picsart 17.1.4 (993817104)

Cập nhật vào: 2021-05-13

Uploaded by: Mãsøøm Chikku Sãŕķâŕ

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 69a244a7f7e898d469a09e06a1e8e03feb2428e0 Picsart 17.1.4(993817104) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: armeabi-v7a

Base APK: com.picsart.studio.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: c357c1c9a81fbe6ae87a7f748c96654e9f70ac6f

Dung lượng tệp: 56.4 MB

Tải về

2021-05-13
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Picsart 17.1.4 (993817104)

Cập nhật vào: 2021-05-19

Uploaded by: Mãsøøm Chikku Sãŕķâŕ

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 69a244a7f7e898d469a09e06a1e8e03feb2428e0 Picsart 17.1.4(993817104) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.picsart.studio.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 985463461ef8acb5458d7dea77f86c263cdd9444

Dung lượng tệp: 65.3 MB

Tải về

2021-05-19
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Picsart 17.1.4 (993817104)

Cập nhật vào: 2021-05-19

Uploaded by: Usman Firoz

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 69a244a7f7e898d469a09e06a1e8e03feb2428e0 Picsart 17.1.4(993817104) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.picsart.studio.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 9357dbfd440a6dfebf4a14c9c7e33bb9e6c5c65c

Dung lượng tệp: 48.5 MB

Tải về

2021-05-19
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Tải về
ứng dụng APKPure