We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Chỉnh Sửa Ảnh biểu tượng

Chỉnh Sửa Ảnh

Chỉnh sửa ảnh với selfie đẹp, hiệu ứng ảnh, ảnh ghép, bộ lọc ảnh.

Phiên bản trước
 • V1.442.143

  20.4 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2023-01-18

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.442.143 (143000)

  Cập nhật vào: 2023-01-18

  Được tải lên bởi: Trái Tim Của Mưa

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.442.143(143000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: photo.editor.photoeditor.photoeditorpro.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: bcb28b16e9b59c3f2e52f3e9204619c145c05bfd

  Dung lượng tệp: 20.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.442.143

  23.0 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2023-01-17

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.442.143 (143000)

  Cập nhật vào: 2023-01-17

  Được tải lên bởi: Trái Tim Của Mưa

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.442.143(143000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 7b4fd52e6168ee11e9936d856ac11cc4461acea7

  Dung lượng tệp: 23.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.441.142

  20.4 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2023-01-13

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.441.142 (142001)

  Cập nhật vào: 2023-01-13

  Được tải lên bởi: Trái Tim Của Mưa

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.441.142(142001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: photo.editor.photoeditor.photoeditorpro.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: 28f203b57c77c1fe48678fdca67f5e7b81e09a2a

  Dung lượng tệp: 20.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.441.142

  23.0 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2023-01-09

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.441.142 (142001)

  Cập nhật vào: 2023-01-09

  Được tải lên bởi: Eneje Nnamdi

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.441.142(142001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: d7418bdfe7fbeedd34151adf103877f4d22e64cf

  Dung lượng tệp: 23.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.44.141

  23.0 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2023-01-06

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.44.141 (141003)

  Cập nhật vào: 2023-01-06

  Được tải lên bởi: Eneje Nnamdi

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.44.141(141003) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b32564ae211961eaad7716cfc0f36ea3c54b18b4

  Dung lượng tệp: 23.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.436.140

  20.1 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-12-20

  2Variants
 • V1.436.140

  22.7 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-12-20

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.436.140 (140001)

  Cập nhật vào: 2022-12-20

  Được tải lên bởi: InShot Inc.

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.436.140(140001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 9b902948c50a4cc3e4f48546d9b43e12d4d45d1e

  Dung lượng tệp: 22.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.435.139

  20.1 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-12-08

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.435.139 (139000)

  Cập nhật vào: 2022-12-08

  Được tải lên bởi: Eneje Nnamdi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.435.139(139000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: photo.editor.photoeditor.photoeditorpro.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: f55a40c41bd413d20b4ff1171c80d5895abed22b

  Dung lượng tệp: 20.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.434.138

  20.1 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-11-29

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.434.138 (138002)

  Cập nhật vào: 2022-11-29

  Được tải lên bởi: Zeko Duhoki

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.434.138(138002) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: photo.editor.photoeditor.photoeditorpro.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: 2e60d7ef3d1399afdfc000ea3205fd9b3ee48b41

  Dung lượng tệp: 20.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.433.137

  20.1 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-11-11

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.433.137 (137000)

  Cập nhật vào: 2022-11-11

  Được tải lên bởi: Eneje Nnamdi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.433.137(137000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: photo.editor.photoeditor.photoeditorpro.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: 734b614d5c1869f7fc452e6bb3c2e9a2dcae8fad

  Dung lượng tệp: 20.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.433.137

  22.7 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-11-09

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.433.137 (137000)

  Cập nhật vào: 2022-11-09

  Được tải lên bởi: Trái Tim Của Mưa

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.433.137(137000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4b5034e1fe4610f27ac5051ad3e74d0a6a040e1f

  Dung lượng tệp: 22.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.432.136

  19.9 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-10-28

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.432.136 (136000)

  Cập nhật vào: 2022-10-28

  Được tải lên bởi: Eneje Nnamdi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.432.136(136000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: photo.editor.photoeditor.photoeditorpro.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: 1853c56f441df356f7967b8b4b0fc3887fece02a

  Dung lượng tệp: 19.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.432.136

  22.7 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-10-27

  2Variants
 • V1.431.135

  22.7 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-10-13

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.431.135 (135001)

  Cập nhật vào: 2022-10-13

  Được tải lên bởi: Joao Victor Lopes

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.431.135(135001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 883c2919c3ead7d8398dc08d78603dd77400a025

  Dung lượng tệp: 22.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.43.134

  22.7 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-10-13

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.43.134 (134002)

  Cập nhật vào: 2022-10-13

  Được tải lên bởi: Trái Tim Của Mưa

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.43.134(134002) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 9c79b1e5f313aa8e27090cf032485c2bb2ae5214

  Dung lượng tệp: 22.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.425.133

  20.1 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-09-08

  2Variants
 • V1.425.133

  22.7 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-09-06

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.425.133 (133002)

  Cập nhật vào: 2022-09-06

  Được tải lên bởi: Trái Tim Của Mưa

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.425.133(133002) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5278c841625669bcf24578a16fec375006870f09

  Dung lượng tệp: 22.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.424.132

  20.3 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-08-14

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.424.132 (132000)

  Cập nhật vào: 2022-08-14

  Được tải lên bởi: Zeko Duhoki

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.424.132(132000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: photo.editor.photoeditor.photoeditorpro.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: 110d7812b246fa311ab51db5e49a7651bc6ae897

  Dung lượng tệp: 20.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.424.132

  23.0 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-08-10

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.424.132 (132000)

  Cập nhật vào: 2022-08-10

  Được tải lên bởi: Joao Victor Lopes

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.424.132(132000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 956c66d0f3715fbbc7d49bdd71d7b3b0bb1e5bae

  Dung lượng tệp: 23.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.421.129

  23.2 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-08-05

  2Variants
 • V1.417.127

  23.7 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-06-29

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.417.127 (127001)

  Cập nhật vào: 2022-06-29

  Được tải lên bởi: Zeko Duhoki

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.417.127(127001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 8c6e3db2cb77b371476e1bfe4253808889eee01f

  Dung lượng tệp: 23.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.416.126

  23.8 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-05-25

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.416.126 (126001)

  Cập nhật vào: 2022-05-25

  Được tải lên bởi: Joao Victor Lopes

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.416.126(126001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 7d18e5045fbb220f0be789cb03a713251a507c0f

  Dung lượng tệp: 23.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.415.125

  25.1 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-05-20

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.415.125 (125001)

  Cập nhật vào: 2022-05-20

  Được tải lên bởi: Joao Victor Lopes

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.415.125(125001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5b74023c9eacb561a3e582f0636b05af8d8c7cdd

  Dung lượng tệp: 25.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.414.124

  24.6 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-05-18

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.414.124 (124000)

  Cập nhật vào: 2022-05-18

  Được tải lên bởi: Trái Tim Của Mưa

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.414.124(124000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5fe8569b34b9c9d73c2be8469ca4ed8836ca17a2

  Dung lượng tệp: 24.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.413.123

  24.7 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-05-11

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.413.123 (123000)

  Cập nhật vào: 2022-05-11

  Được tải lên bởi: Eneje Nnamdi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.413.123(123000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 703821841e5be4eb327921b930bcb9b793ebc2e7

  Dung lượng tệp: 24.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.412.122

  25.0 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-04-30

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.412.122 (122001)

  Cập nhật vào: 2022-04-30

  Được tải lên bởi: Zeko Duhoki

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.412.122(122001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4fc892cc343097715a85d61b0163f13f56b33fb8

  Dung lượng tệp: 25.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.402.119

  23.9 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-03-14

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.402.119 (119001)

  Cập nhật vào: 2022-03-14

  Được tải lên bởi: Trái Tim Của Mưa

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.402.119(119001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: cf4564c32617cb8ffcb5f53327cd721068a705ba

  Dung lượng tệp: 23.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.395.116

  18.3 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-02-15

  2Variants
 • V1.393.114

  18.7 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-01-05

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.393.114 (114000)

  Cập nhật vào: 2022-01-05

  Được tải lên bởi: Eneje Nnamdi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.393.114(114000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Base APK: photo.editor.photoeditor.photoeditorpro.apk

  Split APKs: config.armeabi_v7a, config.tvdpi

  Tệp SHA1: a76ac49cf589a22995c2c1aa328fa16cf4cd97c9

  Dung lượng tệp: 18.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.393.114

  20.9 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2022-01-05

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.393.114 (114000)

  Cập nhật vào: 2022-01-05

  Được tải lên bởi: Eneje Nnamdi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.393.114(114000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 87dc4b2cf44d1d1dab9e39e05d60f6a09f7678d3

  Dung lượng tệp: 20.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.387.110

  23.2 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2021-11-30

  2Variants
 • V1.386.109

  23.2 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2021-11-26

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.386.109 (109000)

  Cập nhật vào: 2021-11-26

  Được tải lên bởi: Zeko Duhoki

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.386.109(109000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: photo.editor.photoeditor.photoeditorpro.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: d61657f6186d26177101505e584d14635abb7b06

  Dung lượng tệp: 23.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.386.109

  20.9 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2021-11-26

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.386.109 (109000)

  Cập nhật vào: 2021-11-26

  Được tải lên bởi: Eneje Nnamdi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.386.109(109000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 90728e9d691ac345fe4ae9a64d56f66383fe3075

  Dung lượng tệp: 20.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.385.108

  20.9 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2021-11-22

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.385.108 (108002)

  Cập nhật vào: 2021-11-22

  Được tải lên bởi: Joao Victor Lopes

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.385.108(108002) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: c188e5578b9ce850f195c6d118ddb5b0c0ef65fd

  Dung lượng tệp: 20.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.384.107

  20.9 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2021-11-13

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.384.107 (107001)

  Cập nhật vào: 2021-11-13

  Được tải lên bởi: Trái Tim Của Mưa

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.384.107(107001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 0c6796f99b4e1504fe83c22d611155d2066559c1

  Dung lượng tệp: 20.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.371.102

  17.5 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2021-10-22

  2Variants
 • V1.371.102

  17.5 MB APK

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2021-10-01

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.371.102 (102000)

  Cập nhật vào: 2021-10-01

  Được tải lên bởi: Eneje Nnamdi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.371.102(102000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 6a8cd35761ea2e4b83f10da95fa26951078975cd

  Dung lượng tệp: 17.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.37.101

  20.7 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2021-09-26

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.37.101 (101005)

  Cập nhật vào: 2021-09-26

  Được tải lên bởi: Joao Victor Lopes

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.37.101(101005) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: photo.editor.photoeditor.photoeditorpro.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: 83405733b6c16e65a8de5292409200b06b160df4

  Dung lượng tệp: 20.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.369.100

  20.5 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2021-09-08

  2Variants
 • V1.367.98

  20.5 MB XAPK APKs

  Chỉnh Sửa Ảnh

  2021-08-17

  Chỉnh Sửa Ảnh 1.367.98 (98002)

  Cập nhật vào: 2021-08-17

  Được tải lên bởi: Trái Tim Của Mưa

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 9807e76b468f400955b2a742b5ac4bf076b4c7ed Chỉnh Sửa Ảnh 1.367.98(98002) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: photo.editor.photoeditor.photoeditorpro.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: 2e9fdf9dbf3c85143909594f019d96fc483cbf38

  Dung lượng tệp: 20.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.