We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Perfect Piano biểu tượng

Perfect Piano

7.5.3 for Android

Mô tả của Perfect Piano

Dùng ứng dụng này để học piano bằng các âm thanh nhạc cụ chân thực.

[ Piano ]
• Hỗ trợ bàn phím đầy đủ của Piano.
• Chế độ dòng đơn. Chế độ dòng kép. Chế độ hai người chơi.
• Cảm ứng đa điểm.
• Phát hiện áp lực cảm ứng.
• Điều chỉnh độ rộng của phím đàn.
• 9 bàn phím âm thanh: Acoustic Piano, Music Box, Organ, Synth Bass, Strings Ensemble, Sax v.v
• Thu âm và phát lại. Hỗ trợ MIDI và Audio.
• Chia sẻ các bản thu âm với bạn bè.
• Hỗ trợ máy tạo nhịp.

[ Chế độ Học để chơi Piano ]
• Ba cấp độ khó cho mỗi bài hát.
• Chế độ Bóng rơi.
• Chế độ Thác nước
• Chế độ Bản nhạc.
• 70 bài hát mẫu tải trước.
• Thêm nhiều bài hát mẫu để học chơi có thể thể tải về. Cập nhật thư viện bài hát hàng tuần.

[ Multiplayer Online Gaming ]
• Compete skills with players around the world.
• Compete in realtime.

[ Multiplayer Connect ]
• Connect with with your friends or strangers around the world seamless.
• Play together in realtime.

[ Bàn phím Midi ngoại vi qua cổng USB ]
• Hỗ trợ bàn phím Midi ngoại qua cổng điều hợp usb của máy ảnh. Ví dụ như YAMAHA P105, Roland F-120, Xkey, v.v.

[ Piano Widget ]
• A small piano widget for your home screen. You can play music anytime without open App.

[ Lưu ý ]
• Thích chúng tôi trên Facebook: https://www.facebook.com/PerfectPiano
• Vui lòng gửi câu hỏi hoặc phản hồi của bạn khi sử dụng ứng dụng này cho chúng tôi. Email của chúng tôi: revontuletstudio@gmail.com

[ Some Required Permissions ]
• android.permission.RECORD_AUDIO
This permission allow Perfect Piano to record through phone MIC. The use case is when you playing the piano keyboard even sing along, You can record the sound at same time.

• android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
• android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
These 2 permission is required by Perfect Piano to access external storage(or SD card). The use cases include:
- Save downloaded MIDI file to external storage
- Save MIDI recordings to external storage
- Save Audio recordings to external storage
- Read and Playback recordings from external storage
- Load instrument plugins' sound from external storage

• android.permission.WRITE_SETTINGS
This permission allow Perfect Piano to set midi/audio recordings as Ringtone.
Hiển thị nhiều hơn

Perfect Piano 7.5.3 Cập nhật

2020-06-01
1. Add reverb effect.
2. Add sustain pedal feature.

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V7.5.3 46.6 MB APK

  Perfect Piano

  2020-06-01

  Perfect Piano 7.5.3 (2100954)

  Cập nhật vào: 2020-06-01

  Uploaded by: Phạm Thiện

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 424e69146b3f2f074020fa187b350f46236b3960 Perfect Piano 7.5.3(2100954) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 910595e15f25f8b5f360f2da7b7d6b478c901481

  Dung lượng tệp: 46.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.5.2 46.6 MB APK

  Perfect Piano

  2020-05-22

  Perfect Piano 7.5.2 (2100953)

  Cập nhật vào: 2020-05-22

  Uploaded by: Phạm Thiện

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 424e69146b3f2f074020fa187b350f46236b3960 Perfect Piano 7.5.2(2100953) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 1be23fb19db53ca397d16d505dbd0a5e7568e713

  Dung lượng tệp: 46.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.5.1 46.2 MB APK

  Perfect Piano

  2020-04-17

  Perfect Piano 7.5.1 (2100951)

  Cập nhật vào: 2020-04-17

  Uploaded by: Phạm Thiện

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 424e69146b3f2f074020fa187b350f46236b3960 Perfect Piano 7.5.1(2100951) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 48e2da96448d763367cab7d2e3190761059934f8

  Dung lượng tệp: 46.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.5.0 45.6 MB APK

  Perfect Piano

  2020-02-19

  Perfect Piano 7.5.0 (2100950)

  Cập nhật vào: 2020-02-19

  Uploaded by: Dadah Hassan Ambi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 424e69146b3f2f074020fa187b350f46236b3960 Perfect Piano 7.5.0(2100950) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f052f2a224798389de535b6aeb176ea864edf1ef

  Dung lượng tệp: 45.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.4.9 45.6 MB APK

  Perfect Piano

  2020-02-12

  Perfect Piano 7.4.9 (2100949)

  Cập nhật vào: 2020-02-12

  Uploaded by: Dadah Hassan Ambi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 424e69146b3f2f074020fa187b350f46236b3960 Perfect Piano 7.4.9(2100949) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 2dc9de0170a5bfc7b21bc1b2756773592de1b34e

  Dung lượng tệp: 45.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.4.8 45.6 MB APK

  Perfect Piano

  2020-02-04

  Perfect Piano 7.4.8 (2100948)

  Cập nhật vào: 2020-02-04

  Uploaded by: Dadah Hassan Ambi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 424e69146b3f2f074020fa187b350f46236b3960 Perfect Piano 7.4.8(2100948) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4e4db701cc9ff55150235c05f137d100f946fe52

  Dung lượng tệp: 45.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Xem thêm từ Revontulet Soft Inc
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure