We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
One Shot biểu tượng

One Shot

screen recorder

One Shot screen recording with One Shot screen recorder.

Phiên bản trước
 • V1.2.9 3.9 MB APK

  One Shot

  2015-08-14

  One Shot 1.2.9 (17)

  Cập nhật vào: 2015-08-14

  Uploaded by: Zaw Zaw

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9fb6590325b28522eebfd1dfd79721ce8cb0d51c One Shot 1.2.9(17) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 02d2395f41b33b69d72dd2e6d200eb19e4c4169c

  Dung lượng tệp: 3.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.8 3.9 MB APK

  One Shot

  2015-08-05

  One Shot 1.2.8 (16)

  Cập nhật vào: 2015-08-05

  Uploaded by: Om Moataz

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9fb6590325b28522eebfd1dfd79721ce8cb0d51c One Shot 1.2.8(16) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 53548b84568c90c9e3147b2c216f23394478c2e7

  Dung lượng tệp: 3.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.7 3.9 MB APK

  One Shot

  2015-07-30

  One Shot 1.2.7 (15)

  Cập nhật vào: 2015-07-30

  Uploaded by: Wayping Lin

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9fb6590325b28522eebfd1dfd79721ce8cb0d51c One Shot 1.2.7(15) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: afc7686e5a36b5052d26319a9afe4b85c1ec6e92

  Dung lượng tệp: 3.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.6 3.9 MB APK

  One Shot

  2015-07-23

  One Shot 1.2.6 (14)

  Cập nhật vào: 2015-07-23

  Uploaded by: Irvan Sambuhak

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9fb6590325b28522eebfd1dfd79721ce8cb0d51c One Shot 1.2.6(14) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 80c277798aeb49fafd53a6944d9704af9874f3ed

  Dung lượng tệp: 3.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.5 3.9 MB APK

  One Shot

  2015-07-19

  One Shot 1.2.5 (13)

  Cập nhật vào: 2015-07-19

  Uploaded by: အမုန္း မွတ္တိုင္

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 9fb6590325b28522eebfd1dfd79721ce8cb0d51c One Shot 1.2.5(13) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: d3344dfa7bae42655fc4ac5e4aebb37160358524

  Dung lượng tệp: 3.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure