We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Nuance PowerShare biểu tượng

Nuance PowerShare

Chia sẻ, truy cập và cộng tác trên hình ảnh y tế và báo cáo về Nuance PowerShare

Phiên bản trước
 • V2.0.0 5.2 MB APK

  Nuance PowerShare

  2021-08-19

  Nuance PowerShare 2.0.0 (68)

  Cập nhật vào: 2021-08-19

  Uploaded by: Yazn Grew'ate

  Yêu cầu Android: Android 9.0+ (P, API 28)

  Chữ ký: 2df779e4aaf9ac0ff862bace3ddb082f43896fa1 Nuance PowerShare 2.0.0(68) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 65ac479e204cee78340f69828fa3eea484293c5b

  Dung lượng tệp: 5.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.0 4.2 MB APK

  Nuance PowerShare

  2020-02-16

  Nuance PowerShare 1.6.0 (20)

  Cập nhật vào: 2020-02-16

  Uploaded by: حيدر عباس

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 2df779e4aaf9ac0ff862bace3ddb082f43896fa1 Nuance PowerShare 1.6.0(20) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: openjp2

  Tệp SHA1: 27725ebe9f2d3d49db96684cf4635879857512cd

  Dung lượng tệp: 4.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.0 3.8 MB APK

  Nuance PowerShare

  2018-11-28

  Nuance PowerShare 1.5.0 (5)

  Cập nhật vào: 2018-11-28

  Uploaded by: Pratik Patel

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 2df779e4aaf9ac0ff862bace3ddb082f43896fa1 Nuance PowerShare 1.5.0(5) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 67cb208ac5a04e5917a9509f0562707513cdbedc

  Dung lượng tệp: 3.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.7 3.5 MB APK

  Nuance PowerShare

  2016-08-26

  Nuance PowerShare 1.3.7 (4)

  Cập nhật vào: 2016-08-26

  Uploaded by: Pratik Patel

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 2df779e4aaf9ac0ff862bace3ddb082f43896fa1 Nuance PowerShare 1.3.7(4) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 3fb311552c886b2d08ea5d43c572fbaeb29b52dc

  Dung lượng tệp: 3.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.13 3.4 MB APK

  Nuance PowerShare

  2016-07-20

  Nuance PowerShare 1.2.13 (3)

  Cập nhật vào: 2016-07-20

  Uploaded by: Pratik Patel

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 2df779e4aaf9ac0ff862bace3ddb082f43896fa1 Nuance PowerShare 1.2.13(3) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 975cbb3a688d31165cc8120092077b1d8c2b702f

  Dung lượng tệp: 3.4 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure