Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
My Apps biểu tượng

3.0 by Microsoft Corporation


Jan 11, 2017

Giới thiệu về My Apps

Bằng cách nhấn vào INSTALL, bạn chấp nhận các Điều khoản Giấy phép: http://aka.ms/myappseula

This app provides single sign-on to thousands of cloud applications using a single user account. You may already use the My Apps page to access the apps that you need at work or school if your organization uses Azure Active Directory. My Apps for Android allows you to access those same apps from your Android devices.

To use this app within your organization, contact your system administrator.

By clicking INSTALL, you accept the License Terms: http://aka.ms/myappseula

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.0

Last updated on Jan 11, 2017

Bug fixes

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật My Apps 3.0

Được tải lên bởi

Jujue May

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

My Apps Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.