We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Cắt nhạc làm nhạc chuông biểu tượng

Cắt nhạc làm nhạc chuông

V1.5.0.4

Có gì mới

⭐️ Free online ringtones!
⭐️ Better user interface.💯
⭐️ Bug fixes and performance improvements.🚀

Variants

Variant
Cấu trúc
Minimum Version
Screen DPI
Cắt nhạc làm nhạc chuông 1.5.0.4 (31504)

Cập nhật vào: 2021-02-05

Được tải lên bởi: Rafiqul Islam QA

Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

Chữ ký: d93803bf030441327b86be36fc447e10f7490d50 Cắt nhạc làm nhạc chuông 1.5.0.4(31504) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 160-640dpi

Cấu trúc: arm64-v8a

Tệp SHA1: 1ecbbd8c43fba0371cb61d7afa29dff59dd50c89

Dung lượng tệp: 12.0 MB

Tải về

2021-02-05
arm64-v8a
Android 4.3+
160-640dpi
Cắt nhạc làm nhạc chuông 1.5.0.4 (1504)

Cập nhật vào: 2021-02-04

Được tải lên bởi: Romina Del Mar

Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

Chữ ký: d93803bf030441327b86be36fc447e10f7490d50 Cắt nhạc làm nhạc chuông 1.5.0.4(1504) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 160-640dpi

Cấu trúc: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 148aa0e3767e508e6137dd896fd16d8e346b1d51

Dung lượng tệp: 12.1 MB

Tải về

2021-02-04
armeabi-v7a
Android 4.3+
160-640dpi