We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
芒果TV-電視端MGTV biểu tượng

芒果TV-電視端MGTV

Mango TV International APP là một sản phẩm phát lại video mạng được thiết kế đặc biệt cho người dùng cuối TV ở nước ngoài.

Phiên bản trước
 • V6.0.13.414.6.INTL_TVAPP.0.0_Release 34.5 MB APK

  芒果TV-電視端MGTV

  2020-05-21

  芒果TV-電視端MGTV 6.0.13.414.6.INTL_TVAPP.0.0_Release (20052015)

  Cập nhật vào: 2020-05-21

  Uploaded by: ระพีพัฒน์ ศรีอาจ

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 567c81c8c4ac88f2b98210ec2d387c680fa410d3 芒果TV-電視端MGTV 6.0.13.414.6.INTL_TVAPP.0.0_Release(20052015) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: d59a31986898dae197ece11ed155a36ca70bcf62

  Dung lượng tệp: 34.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.0.12.414.6.INTL_TVAPP.0.0_Release 34.5 MB APK

  芒果TV-電視端MGTV

  2020-03-24

  芒果TV-電視端MGTV 6.0.12.414.6.INTL_TVAPP.0.0_Release (20032313)

  Cập nhật vào: 2020-03-24

  Uploaded by: สิทธิโชค เอี่ยมศรีรักษ์

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 567c81c8c4ac88f2b98210ec2d387c680fa410d3 芒果TV-電視端MGTV 6.0.12.414.6.INTL_TVAPP.0.0_Release(20032313) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: c68505614b92129a70076f346eeb7c9daa4fb488

  Dung lượng tệp: 34.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.0.11.414.6.INTL_TVAPP.0.0_Release 34.6 MB APK

  芒果TV-電視端MGTV

  2020-03-15

  芒果TV-電視端MGTV 6.0.11.414.6.INTL_TVAPP.0.0_Release (19121914)

  Cập nhật vào: 2020-03-15

  Uploaded by: ระพีพัฒน์ ศรีอาจ

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 567c81c8c4ac88f2b98210ec2d387c680fa410d3 芒果TV-電視端MGTV 6.0.11.414.6.INTL_TVAPP.0.0_Release(19121914) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: e8ec0a62141990f3b0d86135d44128c40055e716

  Dung lượng tệp: 34.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.0.7.414.6.INTL_TVAPP.0.0_Release 34.3 MB APK

  芒果TV-電視端MGTV

  2019-11-19

  芒果TV-電視端MGTV 6.0.7.414.6.INTL_TVAPP.0.0_Release (19111316)

  Cập nhật vào: 2019-11-19

  Uploaded by: Naaz Naaz

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 567c81c8c4ac88f2b98210ec2d387c680fa410d3 芒果TV-電視端MGTV 6.0.7.414.6.INTL_TVAPP.0.0_Release(19111316) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b574f966b7db60be182a5b25f1300484cf24e9c4

  Dung lượng tệp: 34.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure