Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
Quảng cáo trên Facebook biểu tượng

6.2 52 Đánh giá


380.0.0.54.109 by Meta Platforms, Inc.


May 30, 2024

Giới thiệu về Quảng cáo trên Facebook

Tiếng Việt

Quản lý và tạo quảng cáo trên Facebook khi đang di chuyển.

Luôn kết nối với các chiến dịch, cho dù bạn ở đâu.

Tạo, chỉnh sửa và nhận thông tin chi tiết về quảng cáo trên toàn bộ nhóm ứng dụng của Facebook, trong đó có Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp và nhiều ứng dụng khác.

● Xem thông tin chi tiết theo thời gian thực về tất cả các chiến dịch của bạn

● Bật và tắt chiến dịch

● Nhận thông báo nhanh để biết tình hình về tất cả quảng cáo của bạn

● So sánh các chiến dịch và nhóm quảng cáo bằng chế độ xem song song

● Chuyển giữa các Trang và tài khoản quảng cáo

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 380.0.0.54.109

Last updated on May 30, 2024

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Quảng cáo trên Facebook 380.0.0.54.109

Được tải lên bởi

Rajesh Rajesh

Yêu cầu Android

Android 9.0+

Available on

Tải Quảng cáo trên Facebook trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Quảng cáo trên Facebook Các bài báo

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Quảng cáo trên Facebook Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.