We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Megaplex biểu tượng

Megaplex Mobile

Được thiết kế lại hoàn toàn! - Đầy đủ tính năng mua vé trong ứng dụng

Phiên bản trước
 • V5.08.900 61.3 MB APK

  Megaplex

  2021-12-30

  Megaplex 5.08.900 (27293597)

  Cập nhật vào: 2021-12-30

  Được tải lên bởi: ذوالفقار سامي الجبوري

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: a41657ea09bdcbb1096431c6c80a8fe685af6bc2 Megaplex 5.08.900(27293597) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: b30e5fce585ecf269bcf333700cab48352276ffd

  Dung lượng tệp: 61.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.08.801 61.6 MB APK

  Megaplex

  2021-10-08

  Megaplex 5.08.801 (27177013)

  Cập nhật vào: 2021-10-08

  Được tải lên bởi: Md Imteyaj

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: a41657ea09bdcbb1096431c6c80a8fe685af6bc2 Megaplex 5.08.801(27177013) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 08044f8530c8da468b058c8619aa5eb1af4f97a8

  Dung lượng tệp: 61.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.08.500 39.9 MB APK

  Megaplex

  2020-12-30

  Megaplex 5.08.500 (26749545)

  Cập nhật vào: 2020-12-30

  Được tải lên bởi: Carlos Henrique

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: a41657ea09bdcbb1096431c6c80a8fe685af6bc2 Megaplex 5.08.500(26749545) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: be131196c5085381e185d38a88f280496bf11808

  Dung lượng tệp: 39.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.06.102 39.0 MB APK

  Megaplex

  2020-06-15

  2Variants
 • V5.04.705 33.2 MB APK

  Megaplex

  2019-12-12

  Megaplex 5.04.705 (26183710)

  Cập nhật vào: 2019-12-12

  Được tải lên bởi: Atharv Bankar

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: a41657ea09bdcbb1096431c6c80a8fe685af6bc2 Megaplex 5.04.705(26183710) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 5f9d56ab899eda5d23086fec0259ce77ebe2c8ac

  Dung lượng tệp: 33.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.58.224 24.9 MB APK

  Megaplex

  2019-02-08

  3Variants
 • V4.58.223 24.7 MB APK

  Megaplex

  2018-09-26

  2Variants
 • V2.9.37 10.9 MB APK

  Megaplex

  2017-04-11

  Megaplex 2.9.37 (2937)

  Cập nhật vào: 2017-04-11

  Được tải lên bởi: DYlo DYlo

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a41657ea09bdcbb1096431c6c80a8fe685af6bc2 Megaplex 2.9.37(2937) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 9e1ef69835c9804f33a348a7ef1ee7ef3ad6652b

  Dung lượng tệp: 10.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.9.32 8.1 MB APK

  Megaplex

  2016-11-12

  Megaplex 2.9.32 (2932)

  Cập nhật vào: 2016-11-12

  Được tải lên bởi: DYlo DYlo

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a41657ea09bdcbb1096431c6c80a8fe685af6bc2 Megaplex 2.9.32(2932) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: c1a93343c5d63fe7c40899e41875b833bb140d86

  Dung lượng tệp: 8.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.9.20 7.2 MB APK

  Megaplex

  2016-01-24

  Megaplex 2.9.20 (2920)

  Cập nhật vào: 2016-01-24

  Được tải lên bởi: ذوالفقار سامي الجبوري

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: a41657ea09bdcbb1096431c6c80a8fe685af6bc2 Megaplex 2.9.20(2920) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 79869965f73e3303738fe26f3267af6abe9bac86

  Dung lượng tệp: 7.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.9.18 7.2 MB APK

  Megaplex

  2015-11-16

  Megaplex 2.9.18 (2918)

  Cập nhật vào: 2015-11-16

  Được tải lên bởi: ذوالفقار سامي الجبوري

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: a41657ea09bdcbb1096431c6c80a8fe685af6bc2 Megaplex 2.9.18(2918) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 056a5f048e3d5bf6dc975e99aaf0f2469eaf3195

  Dung lượng tệp: 7.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.9.10 7.1 MB APK

  Megaplex

  2015-09-10

  Megaplex 2.9.10 (2910)

  Cập nhật vào: 2015-09-10

  Được tải lên bởi: Atharv Bankar

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: a41657ea09bdcbb1096431c6c80a8fe685af6bc2 Megaplex 2.9.10(2910) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: b27be79c12a1788fe672c8eb665c31441896e272

  Dung lượng tệp: 7.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.