We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Live Wallpapers 3D biểu tượng

Live Wallpapers 3D

Hình nền động 3D - 4K & HD, hình nền 3D tốt nhất năm 2021

Phiên bản trước
 • V0.1.1 20.5 MB XAPK APKs

  Live Wallpapers 3D

  2022-11-20

  2Variants
 • V0.1.1 25.4 MB APK

  Live Wallpapers 3D

  2022-11-18

  Live Wallpapers 3D 0.1.1 (13)

  Cập nhật vào: 2022-11-18

  Được tải lên bởi: Ghada Dawarah

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: ef9a2612ab20836d252fac2bace278a864cc5e86 Live Wallpapers 3D 0.1.1(13) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: ea4425c03ece34ac55f2bc84aa8c9099033e97de

  Dung lượng tệp: 25.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.1.0 9.5 MB XAPK APKs

  Live Wallpapers 3D

  2022-10-28

  3Variants
 • V0.1.0 9.7 MB APK

  Live Wallpapers 3D

  2022-10-27

  Live Wallpapers 3D 0.1.0 (11)

  Cập nhật vào: 2022-10-27

  Được tải lên bởi: احبج زهوره

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: ef9a2612ab20836d252fac2bace278a864cc5e86 Live Wallpapers 3D 0.1.0(11) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 10b023a05b52c2fca09c808d96051a2697a4a962

  Dung lượng tệp: 9.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.0.9 25.4 MB APK

  Live Wallpapers 3D

  2022-10-12

  Live Wallpapers 3D 0.0.9 (9)

  Cập nhật vào: 2022-10-12

  Được tải lên bởi: احبج زهوره

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: ef9a2612ab20836d252fac2bace278a864cc5e86 Live Wallpapers 3D 0.0.9(9) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 19eb31930e93d69de09b320ae4c8b1d0cbb77dfb

  Dung lượng tệp: 25.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.0.7 9.3 MB APK

  Live Wallpapers 3D

  2021-11-30

  Live Wallpapers 3D 0.0.7 (7)

  Cập nhật vào: 2021-11-30

  Được tải lên bởi: Sukanya Khampool

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: ef9a2612ab20836d252fac2bace278a864cc5e86 Live Wallpapers 3D 0.0.7(7) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 86165b7fd02fa106b1bb7b125e73e2d9e6bf3a10

  Dung lượng tệp: 9.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.0.6 9.3 MB APK

  Live Wallpapers 3D

  2021-10-28

  Live Wallpapers 3D 0.0.6 (6)

  Cập nhật vào: 2021-10-28

  Được tải lên bởi: Hela Alii

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: ef9a2612ab20836d252fac2bace278a864cc5e86 Live Wallpapers 3D 0.0.6(6) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: adb0a233a8a57a9b01a6e09622457207ace08c2f

  Dung lượng tệp: 9.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.0.4 9.1 MB APK

  Live Wallpapers 3D

  2021-06-03

  Live Wallpapers 3D 0.0.4 (4)

  Cập nhật vào: 2021-06-03

  Được tải lên bởi: Sukanya Khampool

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: ef9a2612ab20836d252fac2bace278a864cc5e86 Live Wallpapers 3D 0.0.4(4) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 20cbe5698b62ddff835a26fda5a5ae579cc1f759

  Dung lượng tệp: 9.1 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.