We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
LITE 2D biểu tượng

LITE 2D

Một ứng dụng đơn giản để quản lý cuộc sống hàng ngày của bạn trong thời gian ngắn.

Phiên bản trước
 • V3.2 4.0 MB APK

  LITE 2D

  2020-10-08

  LITE 2D 3.2 (22)

  Cập nhật vào: 2020-10-08

  Uploaded by: Ssy Bogell Chemplinxs

  Yêu cầu Android: Android 2.0+ (Eclair, API 5)

  Chữ ký: 64f3efbf0afd20825b654945b1171404072dff0b LITE 2D 3.2(22) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 9faad8a5fcf612f8e8fe002f4dba9875a518b6e8

  Dung lượng tệp: 4.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8 5.8 MB APK

  LITE 2D

  2020-09-29

  LITE 2D 2.8 (18)

  Cập nhật vào: 2020-09-29

  Uploaded by: ប្រុស ល័ក្ខខ ស្លុយកប់

  Yêu cầu Android: Android 2.0+ (Eclair, API 5)

  Chữ ký: 64f3efbf0afd20825b654945b1171404072dff0b LITE 2D 2.8(18) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 45dbc769217dd660df60b47e23534a34cabee17e

  Dung lượng tệp: 5.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.4 5.7 MB APK

  LITE 2D

  2020-09-23

  LITE 2D 2.4 (14)

  Cập nhật vào: 2020-09-23

  Uploaded by: Guihh Santos

  Yêu cầu Android: Android 2.0+ (Eclair, API 5)

  Chữ ký: 64f3efbf0afd20825b654945b1171404072dff0b LITE 2D 2.4(14) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 69f993461238a206979fd7eea79bd97423895909

  Dung lượng tệp: 5.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.9 6.3 MB APK

  LITE 2D

  2020-03-29

  LITE 2D 1.9 (9)

  Cập nhật vào: 2020-03-29

  Uploaded by: Guihh Santos

  Yêu cầu Android: Android 2.0+ (Eclair, API 5)

  Chữ ký: 64f3efbf0afd20825b654945b1171404072dff0b LITE 2D 1.9(9) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 186f18e9823f0fb15f47494992af6112aff110a7

  Dung lượng tệp: 6.3 MB

  Tải về

 • V1.8 6.2 MB APK

  LITE 2D

  2020-03-27

  LITE 2D 1.8 (8)

  Cập nhật vào: 2020-03-27

  Uploaded by: Ssy Bogell Chemplinxs

  Yêu cầu Android: Android 2.0+ (Eclair, API 5)

  Chữ ký: 64f3efbf0afd20825b654945b1171404072dff0b LITE 2D 1.8(8) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 0df39c812f9dfc99812efe51272e6c51fed559cc

  Dung lượng tệp: 6.2 MB

  Tải về

 • V1.2 3.1 MB APK

  LITE 2D

  2019-07-17

  LITE 2D 1.2 (3)

  Cập nhật vào: 2019-07-17

  Uploaded by: Guihh Santos

  Yêu cầu Android: Android 2.0+ (Eclair, API 5)

  Chữ ký: 64f3efbf0afd20825b654945b1171404072dff0b LITE 2D 1.2(3) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: ee886492148217c447dd4a5b05f4b3ccf35284a3

  Dung lượng tệp: 3.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure