We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
LINE Lite biểu tượng

LINE Lite

V2.13.2

Có gì mới

Sắp xếp danh sách trò chuyện của bạn để xem các cuộc trò chuyện có tin nhắn chưa đọc trước tiên.
Giờ đây, bạn có thể xem sticker tùy chỉnh trên LINE Lite.

Variants

Variant
Cấu trúc
Minimum Version
Screen DPI
LINE Lite 2.13.2 (20207)

Cập nhật vào: 2020-04-17

Được tải lên bởi: Guih Winchester

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.13.2(20207) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 120-640dpi

Cấu trúc: arm64-v8a

Tệp SHA1: b0a11103ebc49d7c76304cd907fb942c638655de

Dung lượng tệp: 8.6 MB

Tải về

2020-04-17
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
LINE Lite 2.13.2 (10207)

Cập nhật vào: 2020-04-17

Được tải lên bởi: Hieu Khuu Can

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.13.2(10207) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 120-640dpi

Cấu trúc: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 7622e5bae1b6563c7fe8771600b8116c67b5cc37

Dung lượng tệp: 8.2 MB

Tải về

2020-04-17
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi