We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
LINE Lite biểu tượng

LINE Lite

V2.16.0

Có gì mới

Bạn có thể tạo cuộc trò chuyện nhóm có 3 người trở lên dễ dàng hơn.

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
LINE Lite 2.16.0 (20210)

Cập nhật vào: 2020-09-28

Uploaded by: Maria Vitoria Cunha

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.16.0(20210) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 120-640dpi

Architecture: arm64-v8a

Tệp SHA1: a65d08ce5cb83ac46542a4a9c4584ca8e2c6ba43

Dung lượng tệp: 8.8 MB

Tải về

2020-09-28
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
LINE Lite 2.16.0 (10210)

Cập nhật vào: 2020-09-29

Uploaded by: Ğøð Öf ŴÁr

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.16.0(10210) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 120-640dpi

Architecture: armeabi-v7a

Tệp SHA1: b89e0511a5af031da2762ebae0169d480399936b

Dung lượng tệp: 8.4 MB

Tải về

2020-09-29
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Tải về
ứng dụng APKPure