We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
LINE Lite biểu tượng

LINE Lite

V2.12.0

Có gì mới

Những bản sửa lỗi nhỏ và khả năng sử dụng được cải thiện.

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
LINE Lite 2.12.0 (20204)

Cập nhật vào: 2020-02-24

Uploaded by: Maria Vitoria Cunha

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.12.0(20204) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 120-640dpi

Architecture: arm64-v8a

Tệp SHA1: e1ec75b20bddb79214f513fc5ebbd0e62ddf09c0

Dung lượng tệp: 8.3 MB

Tải về

2020-02-24
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
LINE Lite 2.12.0 (10204)

Cập nhật vào: 2020-02-24

Uploaded by: Maria Vitoria Cunha

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.12.0(10204) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 120-640dpi

Architecture: armeabi-v7a

Tệp SHA1: c7a497592d4508bc181776d93cbb9450ccd6a760

Dung lượng tệp: 7.9 MB

Tải về

2020-02-24
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Tải về
ứng dụng APKPure