We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Giới thiệu về LINE: Doraemon Park

Tiếng Việt

Trò chơi giải đố tiện ích "Mọi nơi"!LINE: Công viên DoraemonCuộc phiêu lưu cùng Doraemon!

■ Try our cute gadget puzzle game!

Hear Doraemon cheer you on in-game!

Clear 4 Dorayaki blocks or more for awesome effects!

Connect as many as you can!

Some of Doraemon and friends' costumes can help you in puzzle stages.

■ Make a variety of parks!

Build lots of parks with Doraemon and friends,

like the town of your childhood and a curious kingdom in the sky!

Noby, Shizuka, Sneech, and Big G will help you make parks too!

There'll be lots more parks coming for you to make!

■ Get comics when you find D's Gadgets hidden in the park!

Find Gadgets hidden in the parks and decorate the park with them!

You can even get comics that show where the Gadgets originally appeared.

Collect lots of comics and add them to the Gadgetpedia!

How many do you know?

Make fun parks and go on adventures with Doraemon and friends!

Supported versions:

OS: 5.0.0 or higher

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.7.0

Last updated on Aug 25, 2021

Clear gadget puzzles to go on lots of park adventures with Doraemon!

Ver. 2.7.0
- DoraRoom Sticker Decos added
- New missions
- New mission and puzzle gimmick features
- Some UI improvements
- Bug fixes

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật LINE: Doraemon Park 2.7.0

Được tải lên bởi

Kcha Shazaka

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

LINE: Doraemon Park Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.