We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
LAZADA biểu tượng

LAZADA

V7.5.0

Có gì mới

- Tính năng mới mang đến cho bạn nhiều nội dung tìm kiếm hơn.
- Hãy phản hồi về sản phẩm của chúng tôi và làm mới dựa trên sở thích của bạn.

Cảm ơn vì đã sử dụng Lazada!Chúng tôi đã cải tiến app để có thể đem đến trải nghiệm tốt hơn cho bạn.

Variants

Variant
Cấu trúc
Minimum Version
Screen DPI
LAZADA 7.5.0 (3260)

Cập nhật vào: 2022-07-26

Được tải lên bởi: MhmmdAjayy

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 68f4ba4cbc3d10bdbf66c3674c6ebb476e2cbcff LAZADA 7.5.0(3260) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Cấu trúc: arm64-v8a

Base APK: com.lazada.android.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xhdpi

Tệp SHA1: 4494ecbe049575c33519b55e7d36d58c4daf1071

Dung lượng tệp: 38.6 MB

Tải về

2022-07-26
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
LAZADA 7.5.0 (3260)

Cập nhật vào: 2022-07-29

Được tải lên bởi: Momin Omgaz

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 68f4ba4cbc3d10bdbf66c3674c6ebb476e2cbcff LAZADA 7.5.0(3260) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Cấu trúc: armeabi-v7a

Base APK: com.lazada.android.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.xhdpi

Tệp SHA1: 794bdceab3b0bd2612185162252e55336ca63824

Dung lượng tệp: 37.1 MB

Tải về

2022-07-29
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
LAZADA 7.5.0 (3260)

Cập nhật vào: 2022-07-29

Được tải lên bởi: Momin Omgaz

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 68f4ba4cbc3d10bdbf66c3674c6ebb476e2cbcff LAZADA 7.5.0(3260) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Cấu trúc: arm64-v8a

Base APK: com.lazada.android.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

Tệp SHA1: e0418c523b440a3850342822d433dd6dcf1451c9

Dung lượng tệp: 38.6 MB

Tải về

2022-07-29
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
LAZADA 7.5.0 (3260)

Cập nhật vào: 2022-08-09

Được tải lên bởi: MhmmdAjayy

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 68f4ba4cbc3d10bdbf66c3674c6ebb476e2cbcff LAZADA 7.5.0(3260) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Cấu trúc: arm64-v8a

Base APK: com.lazada.android.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: 2e53878b0c29d9f2c880b319ea196513188caca3

Dung lượng tệp: 38.6 MB

Tải về

2022-08-09
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi