We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Lazada biểu tượng

Lazada

V7.5.0

Có gì mới

- Tính năng mới mang đến cho bạn nhiều nội dung tìm kiếm hơn.
- Hãy phản hồi về sản phẩm của chúng tôi và làm mới dựa trên sở thích của bạn.

Cảm ơn vì đã sử dụng Lazada!Chúng tôi đã cải tiến app để có thể đem đến trải nghiệm tốt hơn cho bạn.

Variants

Variant
Cấu trúc
Minimum Version
Screen DPI
Lazada 7.5.0 (3260)

Cập nhật vào: 2022-07-28

Được tải lên bởi: Lazada Mobile

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 68f4ba4cbc3d10bdbf66c3674c6ebb476e2cbcff Lazada 7.5.0(3260) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Cấu trúc: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 56af09b59ba2d64d7f70f95122d70fe8d964a603

Dung lượng tệp: 56.5 MB

Tải về

2022-07-28
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
Lazada 7.5.0 (3260)

Cập nhật vào: 2022-08-15

Được tải lên bởi: Lazada Mobile

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 68f4ba4cbc3d10bdbf66c3674c6ebb476e2cbcff Lazada 7.5.0(3260) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

Tệp SHA1: 69ce0c589dc8e56a1837d076e272e8d0f0952bf6

Dung lượng tệp: 99.4 MB

Tải về

2022-08-15
arm64-v8a
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
Lazada 7.5.0 (3260)

Cập nhật vào: 2022-09-22

Được tải lên bởi: Lazada Mobile

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 68f4ba4cbc3d10bdbf66c3674c6ebb476e2cbcff Lazada 7.5.0(3260) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

Tệp SHA1: 69ce0c589dc8e56a1837d076e272e8d0f0952bf6

Dung lượng tệp: 99.4 MB

Tải về

2022-09-22
arm64-v8a
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi