We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Laban Key biểu tượng

Laban Key

V21.2.1

Có gì mới

- Giao diện Tết 2021.
- Giao diện ứng dụng được thiết kế mới.
- Cửa hàng bàn phím hoàn toàn mới.
- Trang cá nhân quản lý bàn phím chia sẻ.

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
Laban Key 21.2.1 (21020161)

Cập nhật vào: 2021-02-03

Uploaded by: Aron Morales

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709 Laban Key 21.2.1(21020161) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.vng.inputmethod.labankey.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: f6d823d87382efe79c97fb9d03260c6a06fd2a92

Dung lượng tệp: 23.6 MB

Tải về

2021-02-03
arm64-v8a
Android 6.0+
nodpi
Laban Key 21.2.1 (21020161)

Cập nhật vào: 2021-02-07

Uploaded by: Olvin Ocampo

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709 Laban Key 21.2.1(21020161) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: armeabi-v7a

Base APK: com.vng.inputmethod.labankey.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.tvdpi

Tệp SHA1: 5b24073b8974472e5bc8327a6363da0e1ad7ca90

Dung lượng tệp: 22.4 MB

Tải về

2021-02-07
armeabi-v7a
Android 6.0+
nodpi
Tải về
ứng dụng APKPure