We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Laban Key biểu tượng

Laban Key

V20.12.1

Có gì mới

- Cải thiện giao diện ứng dụng.
- Cải thiện chức năng gợi ý.
- Cải thiện chức năng nhập bằng giọng nói.

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
Laban Key 20.12.1 (20120161)

Cập nhật vào: 2020-12-12

Uploaded by: Van Hieu Ha

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709 Laban Key 20.12.1(20120161) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.vng.inputmethod.labankey.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: 64ab3245e364241b4d79d5796aa9c8b204452267

Dung lượng tệp: 23.5 MB

Tải về

2020-12-12
arm64-v8a
Android 6.0+
nodpi
Laban Key 20.12.1 (20120161)

Cập nhật vào: 2020-12-12

Uploaded by: Van Hieu Ha

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709 Laban Key 20.12.1(20120161) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: armeabi-v7a

Base APK: com.vng.inputmethod.labankey.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.tvdpi

Tệp SHA1: 4fdf2c37dbf48a0314a6f9d8f68bba1e9664bdc6

Dung lượng tệp: 22.1 MB

Tải về

2020-12-12
armeabi-v7a
Android 6.0+
nodpi
Tải về
ứng dụng APKPure