We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Khargny biểu tượng

Khargny

4.3 for Android

Mô tả của Khargny

khargny
Hiển thị nhiều hơn

Khargny 4.3 Cập nhật

2019-11-13
Optimize user interface

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V4.3 10.6 MB APK

  Khargny

  2019-11-13

  Khargny 4.3 (33)

  Cập nhật vào: 2019-11-13

  Uploaded by: Ko The Que Dc

  Yêu cầu Android: Android 4.4W+ (Kitkat Watch, API 20)

  Chữ ký: 95662563ecffd3010c53be20c991eaa2468ba410 Khargny 4.3(33) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: c84748ead19c131765639e8ce8cb80b7bec71601

  Dung lượng tệp: 10.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.0 10.7 MB APK

  Khargny

  2019-04-09

  Khargny 4.0 (30)

  Cập nhật vào: 2019-04-09

  Uploaded by: Ko The Que Dc

  Yêu cầu Android: Android 4.4W+ (Kitkat Watch, API 20)

  Chữ ký: 95662563ecffd3010c53be20c991eaa2468ba410 Khargny 4.0(30) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 7c31d98a13eb623f4ae09d4e1732f9455775420f

  Dung lượng tệp: 10.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.9 10.1 MB APK

  Khargny

  2019-02-07

  Khargny 3.9 (29)

  Cập nhật vào: 2019-02-07

  Uploaded by: Aaron Kristopher

  Yêu cầu Android: Android 4.4W+ (Kitkat Watch, API 20)

  Chữ ký: 95662563ecffd3010c53be20c991eaa2468ba410 Khargny 3.9(29) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 1e1ffb4bede9ec15138bdf1841d3bc9955fb9622

  Dung lượng tệp: 10.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.8 10.2 MB APK

  Khargny

  2018-11-18

  Khargny 3.8 (28)

  Cập nhật vào: 2018-11-18

  Uploaded by: Aaron Kristopher

  Yêu cầu Android: Android 4.4W+ (Kitkat Watch, API 20)

  Chữ ký: 95662563ecffd3010c53be20c991eaa2468ba410 Khargny 3.8(28) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: ddc2b52b574fadf4c8fa50726e64996fa570aad8

  Dung lượng tệp: 10.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.6 10.2 MB APK

  Khargny

  2018-11-12

  Khargny 3.6 (26)

  Cập nhật vào: 2018-11-12

  Uploaded by: Ko The Que Dc

  Yêu cầu Android: Android 4.4W+ (Kitkat Watch, API 20)

  Chữ ký: 95662563ecffd3010c53be20c991eaa2468ba410 Khargny 3.6(26) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 9d00998838654e7f145a40cdcf61c6f57994fbb2

  Dung lượng tệp: 10.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.5 10.2 MB APK

  Khargny

  2018-10-18

  Khargny 3.5 (25)

  Cập nhật vào: 2018-10-18

  Uploaded by: Aaron Kristopher

  Yêu cầu Android: Android 4.4W+ (Kitkat Watch, API 20)

  Chữ ký: 95662563ecffd3010c53be20c991eaa2468ba410 Khargny 3.5(25) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 6a5109ec197902bdf40428d64a54da3b61b6bd8f

  Dung lượng tệp: 10.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với Khargny
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure