We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Karta Krakowska biểu tượng

Karta Krakowska

Sử dụng thẻ di động Krakow trên thiết bị di động của bạn.

Phiên bản trước
 • V1.1.9 26.3 MB APK

  Karta Krakowska

  2021-02-01

  Karta Krakowska 1.1.9 (21010109)

  Cập nhật vào: 2021-02-01

  Uploaded by: Rick Costa

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 6334a4d198c045cc78417988f548ee72a2d33abd Karta Krakowska 1.1.9(21010109) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 83e95f41af1a109ebd800ba4a35514bb65555b2b

  Dung lượng tệp: 26.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.8 14.4 MB APK

  Karta Krakowska

  2019-10-13

  Karta Krakowska 1.1.8 (18010108)

  Cập nhật vào: 2019-10-13

  Uploaded by: Stole Zovko

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 6334a4d198c045cc78417988f548ee72a2d33abd Karta Krakowska 1.1.8(18010108) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 538d2dd752cbc25aff20594a392f08b5a4dee170

  Dung lượng tệp: 14.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.6 10.7 MB APK

  Karta Krakowska

  2019-02-06

  Karta Krakowska 1.1.6 (18010106)

  Cập nhật vào: 2019-02-06

  Uploaded by: Bashdar Safar

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 6334a4d198c045cc78417988f548ee72a2d33abd Karta Krakowska 1.1.6(18010106) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 570649b2982c691f2b5e5ec89eddf718d90698b6

  Dung lượng tệp: 10.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure