We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Kanbani biểu tượng

Kanbani

Organizer, Task Manager, Planner Kanban

Sắp xếp năng suất với công cụ lập kế hoạch hàng ngày & quản lý thời gian của bạn nhé

Phiên bản trước
 • V1.5.1 10.3 MB XAPK APKs

  Kanbani

  2020-11-10

  Kanbani 1.5.1 (136)

  Cập nhật vào: 2020-11-10

  Uploaded by: Gu'Earth TP

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: fea73ace764ff2d2060bac6849a40f066a466c3c Kanbani 1.5.1(136) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: org.pdapps.kanbani.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: c3485e4d8916c9a4adc4277943e9fbe29cfc50df

  Dung lượng tệp: 10.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.2 10.1 MB XAPK APKs

  Kanbani

  2020-10-02

  Kanbani 1.3.2 (134)

  Cập nhật vào: 2020-10-02

  Uploaded by: Gu'Earth TP

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: fea73ace764ff2d2060bac6849a40f066a466c3c Kanbani 1.3.2(134) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: org.pdapps.kanbani.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: e5fa223f25eeba784cd7dbe0c6dfe738663da72c

  Dung lượng tệp: 10.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.5 10.1 MB XAPK APKs

  Kanbani

  2020-09-12

  Kanbani 1.2.5 (130)

  Cập nhật vào: 2020-09-12

  Uploaded by: Ismael Ruz

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: fea73ace764ff2d2060bac6849a40f066a466c3c Kanbani 1.2.5(130) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: org.pdapps.kanbani.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: f51911c177bb12fdbad9302a31f74da319374389

  Dung lượng tệp: 10.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.1 10.0 MB XAPK APKs

  Kanbani

  2020-08-29

  Kanbani 1.2.1 (126)

  Cập nhật vào: 2020-08-29

  Uploaded by: Gu'Earth TP

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: fea73ace764ff2d2060bac6849a40f066a466c3c Kanbani 1.2.1(126) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: org.pdapps.kanbani.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 1cea6ae4bdce32afd95c1071c86f2aa774030c9f

  Dung lượng tệp: 10.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure