We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Kalibrate Mobile biểu tượng

Kalibrate Mobile

hiệu giá chính xác phụ thuộc vào thông tin tình báo cạnh tranh kịp thời.

Phiên bản trước
 • V2.10.2 2.7 MB APK

  Kalibrate Mobile

  2019-03-20

  Kalibrate Mobile 2.10.2 (670)

  Cập nhật vào: 2019-03-20

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 97a55a5f546fe8fbeb7c928fbef4ee8988ccab49 Kalibrate Mobile 2.10.2(670) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: cdd60ca76a20e5639ad7680d6f7536fb0fb3e13e

  Dung lượng tệp: 2.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.10.1 12.4 MB APK

  Kalibrate Mobile

  2018-12-08

  Kalibrate Mobile 2.10.1 (665)

  Cập nhật vào: 2018-12-08

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 97a55a5f546fe8fbeb7c928fbef4ee8988ccab49 Kalibrate Mobile 2.10.1(665) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 41bb0b97b5f58101f4dace674c7d41a7d025b535

  Dung lượng tệp: 12.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.9.2 2.7 MB APK

  Kalibrate Mobile

  2018-09-28

  Kalibrate Mobile 2.9.2 (646)

  Cập nhật vào: 2018-09-28

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 97a55a5f546fe8fbeb7c928fbef4ee8988ccab49 Kalibrate Mobile 2.9.2(646) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: c0226e33a2b9f76f5067240c7b42078f25d128d6

  Dung lượng tệp: 2.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.9.1 1.9 MB APK

  Kalibrate Mobile

  2018-07-10

  Kalibrate Mobile 2.9.1 (643)

  Cập nhật vào: 2018-07-10

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 97a55a5f546fe8fbeb7c928fbef4ee8988ccab49 Kalibrate Mobile 2.9.1(643) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 450f0c91e8d82520922863f81b0f0aa25f6f4448

  Dung lượng tệp: 1.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.5.5 3.8 MB APK

  Kalibrate Mobile

  2017-04-21

  Kalibrate Mobile 2.5.5 (641)

  Cập nhật vào: 2017-04-21

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 97a55a5f546fe8fbeb7c928fbef4ee8988ccab49 Kalibrate Mobile 2.5.5(641) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: d3608189ae3da89fd649c167c045e903167af36e

  Dung lượng tệp: 3.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.5.4 4.0 MB APK

  Kalibrate Mobile

  2017-03-18

  Kalibrate Mobile 2.5.4 (640)

  Cập nhật vào: 2017-03-18

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 97a55a5f546fe8fbeb7c928fbef4ee8988ccab49 Kalibrate Mobile 2.5.4(640) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: dd5b0e2397164fb80ba0eb68b684c55369e67a55

  Dung lượng tệp: 4.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.5.1 4.0 MB APK

  Kalibrate Mobile

  2016-11-30

  Kalibrate Mobile 2.5.1 (639)

  Cập nhật vào: 2016-11-30

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 97a55a5f546fe8fbeb7c928fbef4ee8988ccab49 Kalibrate Mobile 2.5.1(639) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: a272e48c853f62a345764ea1af5ea2ad1b159ce2

  Dung lượng tệp: 4.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.4.7 4.0 MB APK

  Kalibrate Mobile

  2016-10-13

  Kalibrate Mobile 2.4.7 (636)

  Cập nhật vào: 2016-10-13

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 97a55a5f546fe8fbeb7c928fbef4ee8988ccab49 Kalibrate Mobile 2.4.7(636) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 87dfdcddbf76bf268a833d96ba4ad5b742e18863

  Dung lượng tệp: 4.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.4.2 4.0 MB APK

  Kalibrate Mobile

  2016-06-30

  Kalibrate Mobile 2.4.2 (628)

  Cập nhật vào: 2016-06-30

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 97a55a5f546fe8fbeb7c928fbef4ee8988ccab49 Kalibrate Mobile 2.4.2(628) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 298e56781657e8dac771858359fa47e5168a4dbb

  Dung lượng tệp: 4.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.2 4.1 MB APK

  Kalibrate Mobile

  2016-03-18

  Kalibrate Mobile 2.2.2 (627)

  Cập nhật vào: 2016-03-18

  Yêu cầu Android: Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

  Chữ ký: 97a55a5f546fe8fbeb7c928fbef4ee8988ccab49 Kalibrate Mobile 2.2.2(627) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 86b1cb715e03eacd9f35648ba9f07d8974c16d18

  Dung lượng tệp: 4.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.1 4.1 MB APK

  Kalibrate Mobile

  2016-01-30

  Kalibrate Mobile 2.2.1 (626)

  Cập nhật vào: 2016-01-30

  Yêu cầu Android: Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

  Chữ ký: 97a55a5f546fe8fbeb7c928fbef4ee8988ccab49 Kalibrate Mobile 2.2.1(626) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 2db7543087e09e8486db8d69b32a15f6db0aedff

  Dung lượng tệp: 4.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.1.0 4.1 MB APK

  Kalibrate Mobile

  2015-10-15

  Kalibrate Mobile 2.1.0 (621)

  Cập nhật vào: 2015-10-15

  Yêu cầu Android: Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

  Chữ ký: 97a55a5f546fe8fbeb7c928fbef4ee8988ccab49 Kalibrate Mobile 2.1.0(621) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 10c65427a52721745147653f766bed4c74afc47e

  Dung lượng tệp: 4.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.2 3.9 MB APK

  Kalibrate Mobile

  2015-08-05

  Kalibrate Mobile 2.0.2 (620)

  Cập nhật vào: 2015-08-05

  Yêu cầu Android: Android 2.1+ (Eclair MR1, API 7)

  Chữ ký: 97a55a5f546fe8fbeb7c928fbef4ee8988ccab49 Kalibrate Mobile 2.0.2(620) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 6be56e2b1851ec6443602ce3dab512ce934e9455

  Dung lượng tệp: 3.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure