We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
K+ biểu tượng

K+

Xem TV và VOD

Xem thể thao đỉnh cao và những bộ phim đặc sắc, DUY NHẤT và TRỰC TIẾP trên K+

Phiên bản trước
 • V8.2 17.7 MB XAPK APKs

  K+

  2022-02-15

  3Variants
 • V8.2 28.9 MB APK

  K+

  2022-02-15

  K+ 8.2 (1644192000)

  Cập nhật vào: 2022-02-15

  Uploaded by: Adi Sepdianto Gaming

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 8.2(1644192000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: e2e0679599d394fba3e7299f2233d91ba4687c8e

  Dung lượng tệp: 28.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V8.0.2 16.5 MB XAPK APKs

  K+

  2021-11-23

  2Variants
 • V2.0.3 16.6 MB APK

  K+

  2020-12-09

  K+ 2.0.3 (189)

  Cập nhật vào: 2020-12-09

  Uploaded by: Ikhlasul Armstrong

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 2.0.3(189) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 208538052fbc946cd3e63dce28c119e91e5331c0

  Dung lượng tệp: 16.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.2 16.6 MB APK

  K+

  2020-10-20

  K+ 2.0.2 (188)

  Cập nhật vào: 2020-10-20

  Uploaded by: Shamar Webster

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 2.0.2(188) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: e5d4a4473e34abfa18b66fbbb61588c500850f29

  Dung lượng tệp: 16.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.1 16.6 MB APK

  K+

  2020-10-20

  K+ 2.0.1 (187)

  Cập nhật vào: 2020-10-20

  Uploaded by: Shamar Webster

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 2.0.1(187) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 7484ce6d139192770e485390a9d928d9015533e3

  Dung lượng tệp: 16.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.4 16.4 MB APK

  K+

  2020-08-02

  K+ 1.6.4 (185)

  Cập nhật vào: 2020-08-02

  Uploaded by: Ikhlasul Armstrong

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.6.4(185) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5343247fecad47a9204f11ad19fbbf0157b5b573

  Dung lượng tệp: 16.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.3 21.9 MB APK

  K+

  2019-10-13

  K+ 1.6.3 (184)

  Cập nhật vào: 2019-10-13

  Uploaded by: Deshraj Saroj Shourya

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.6.3(184) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: dffdeca18985c98595081276ea26f7bd1783c30e

  Dung lượng tệp: 21.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.2 43.1 MB APK

  K+

  2019-07-26

  K+ 1.6.2 (183)

  Cập nhật vào: 2019-07-26

  Uploaded by: Ikhlasul Armstrong

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.6.2(183) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 55a2dddcc94eb604fc1928c48d9241c6b606f949

  Dung lượng tệp: 43.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.1 43.1 MB APK

  K+

  2019-05-24

  K+ 1.6.1 (182)

  Cập nhật vào: 2019-05-24

  Uploaded by: Adi Sepdianto Gaming

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.6.1(182) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 5f6b213f9b4f98f25bdad7aa7429398d60302d36

  Dung lượng tệp: 43.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.6 39.1 MB APK

  K+

  2018-10-12

  K+ 1.5.6 (177)

  Cập nhật vào: 2018-10-12

  Uploaded by: Deshraj Saroj Shourya

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.5.6(177) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: f98dabcba83f125382b850791a6a73bbce70231b

  Dung lượng tệp: 39.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.5.176 38.7 MB APK

  K+

  2018-08-15

  K+ 1.5.5.176 (176)

  Cập nhật vào: 2018-08-15

  Uploaded by: Shamar Webster

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.5.5.176(176) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: c8b206e98874aa769705df9a4e48bc9b67104035

  Dung lượng tệp: 38.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.4 38.7 MB APK

  K+

  2018-08-01

  K+ 1.5.4 (175)

  Cập nhật vào: 2018-08-01

  Uploaded by: Deshraj Saroj Shourya

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.5.4(175) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 7f195e79e6d24088b26b8a39c9171748630db702

  Dung lượng tệp: 38.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.3 38.7 MB APK

  K+

  2018-03-20

  K+ 1.5.3 (170)

  Cập nhật vào: 2018-03-20

  Uploaded by: Deshraj Saroj Shourya

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.5.3(170) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 0986e3060eb95e9bbe798e0b0812365cc55f28ee

  Dung lượng tệp: 38.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.0 38.2 MB APK

  K+

  2017-08-25

  K+ 1.5.0 (156)

  Cập nhật vào: 2017-08-25

  Uploaded by: Ikhlasul Armstrong

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.5.0(156) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 9b75deba38caf9497e76d17034abdba361b2170a

  Dung lượng tệp: 38.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.3.120 37.9 MB APK

  K+

  2017-06-01

  K+ 1.4.3.120 (120)

  Cập nhật vào: 2017-06-01

  Uploaded by: Ikhlasul Armstrong

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.4.3.120(120) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: ca654a0fec935a79687a4b85cd61494ec5ca2dd2

  Dung lượng tệp: 37.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.1 37.9 MB APK

  K+

  2017-02-15

  K+ 1.4.1 (104)

  Cập nhật vào: 2017-02-15

  Uploaded by: Ikhlasul Armstrong

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.4.1(104) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 3eed2b6f73bbe0359dca10f79bfb3120b4e25598

  Dung lượng tệp: 37.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.0 37.9 MB APK

  K+

  2017-01-30

  K+ 1.4.0 (101)

  Cập nhật vào: 2017-01-30

  Uploaded by: Deshraj Saroj Shourya

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.4.0(101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 41574d00a46ec1de132e63c2aed7733c5b8b8312

  Dung lượng tệp: 37.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.0 37.1 MB APK

  K+

  2016-09-20

  K+ 1.3.0 (58)

  Cập nhật vào: 2016-09-20

  Uploaded by: Deshraj Saroj Shourya

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.3.0(58) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: d99ce3be6f7d8fc1d42cebec5d57bc0137753724

  Dung lượng tệp: 37.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2 37.1 MB APK

  K+

  2016-07-01

  K+ 1.2 (50)

  Cập nhật vào: 2016-07-01

  Uploaded by: Adi Sepdianto Gaming

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.2(50) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: e35aed79235b1b86390ee7c29e8dcbf11668f48a

  Dung lượng tệp: 37.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1 34.7 MB APK

  K+

  2016-05-20

  K+ 1.1 (47)

  Cập nhật vào: 2016-05-20

  Uploaded by: Shamar Webster

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.1(47) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: de30b9e06310b99b1f09d938e4d430735baac0e8

  Dung lượng tệp: 34.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.1 34.7 MB APK

  K+

  2016-03-28

  K+ 1.0.1 (38)

  Cập nhật vào: 2016-03-28

  Uploaded by: Adi Sepdianto Gaming

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.0.1(38) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 40c6b079e1a81e57a0e0c40a5e8318cd085306a6

  Dung lượng tệp: 34.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0 34.7 MB APK

  K+

  2016-02-17

  K+ 1.0 (37)

  Cập nhật vào: 2016-02-17

  Uploaded by: Deshraj Saroj Shourya

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 1.0(37) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: fb58cc069b2da6eaa46249bdb38d73eea4aed3d5

  Dung lượng tệp: 34.7 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure