Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
HP ePrint biểu tượng

8.0 1 Đánh giá


4.3.4 by HP Inc.


Jul 28, 2018

Giới thiệu về HP ePrint

Tiếng Việt

Đối với thiết lập máy in, tải về HP Smart. HP ePrint để sớm được gỡ bỏ.

HP ePrint for Android is solely a printing app and not intended as a setup, scan or copy solution for your HP printer. If you need to setup your new HP printer or use the HP recommended copy, print, and scan app, you will need to install HP Smart (Printer Remote) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printercontrol&hl=en

Note: HP ePrint for Android will be retired soon and is no longer the HP recommended solution. Please consider using the recommended solution HP Smart (Printer Remote)

The HP ePrint App may allow you to print from your Android smartphone or tablet, however we recommend for best results you should consider using the recommended solution HP Smart (Printer Remote).

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 4.3.4

Last updated on Jul 28, 2018

Defect fixes
This is the final release of HP ePrint

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật HP ePrint 4.3.4

Được tải lên bởi

Khin Cho Lwin

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Hiển thị nhiều hơn

HP ePrint Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.