We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Hot Video biểu tượng

Hot Video

V1.99

Có gì mới

Cập nhật Hot Video:
❤ Sửa lỗi chơi nhạc.
❤ Cải thiện hiệu suất.
❤ Nhiều tính năng.
❤ Sửa lỗi.
❤ Thêm chính sách bảo mật

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
Hot Video 1.99 (12)

Cập nhật vào: 2018-09-27

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: 66ab311bb30cb9741f2b29862f70c4cd54cfa48e Hot Video 1.99(12) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 120-640dpi

Architecture: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 9157bbb14bc584a4741b687f957d574acae73509

Dung lượng tệp: 14.3 MB

Tải về

2018-09-27
armeabi-v7a
Android 4.0.3+
120-640dpi
Hot Video 1.99 (11)

Cập nhật vào: 2018-09-20

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: 66ab311bb30cb9741f2b29862f70c4cd54cfa48e Hot Video 1.99(11) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 120-640dpi

Architecture: armeabi-v7a

Tệp SHA1: a812c54d85ef74fb7666cc429f9e7530acb56c35

Dung lượng tệp: 14.3 MB

Tải về

2018-09-20
armeabi-v7a
Android 4.0.3+
120-640dpi
Tải về
ứng dụng APKPure