We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Hexa Block Puzzle biểu tượng

Hexa Block Puzzle

1.88 for Android

Mô tả của Hexa Block Puzzle

Game RULES and FEATURES
• Drag the hexagonal blocks and fit them all into the frame (like tangram).
• Infinite hexa puzzles.
• Don't worry: No time limits.

Thank you all for download Hexa Block Puzzle!
Hiển thị nhiều hơn

Hexa Block Puzzle 1.88 Cập nhật

2020-12-02
Minor fixes.

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.88 9.5 MB XAPK APKs

  Hexa Block Puzzle

  2020-12-02

  Hexa Block Puzzle 1.88 (1018)

  Cập nhật vào: 2020-12-02

  Uploaded by: Nebahat Atay

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 1214c7a24695f524168083f5013eb8769c351426 Hexa Block Puzzle 1.88(1018) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-160dpi

  Architecture: universal

  Base APK: com.kidga.hexabox.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh, installed, installed.config.xxhdpi

  Tệp SHA1: ba30f67b6f45dc631f3a72c71f755b2838c95166

  Dung lượng tệp: 9.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.87 9.3 MB XAPK APKs

  Hexa Block Puzzle

  2020-09-05

  Hexa Block Puzzle 1.87 (1017)

  Cập nhật vào: 2020-09-05

  Uploaded by: Marija Mrša Alat

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 1214c7a24695f524168083f5013eb8769c351426 Hexa Block Puzzle 1.87(1017) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-160dpi

  Architecture: universal

  Base APK: com.kidga.hexabox.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh, installed, installed.config.xxhdpi

  Tệp SHA1: 9bbdc323371cb3780812651fb7738282d48e4321

  Dung lượng tệp: 9.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.86 8.8 MB XAPK APKs

  Hexa Block Puzzle

  2020-08-04

  Hexa Block Puzzle 1.86 (1016)

  Cập nhật vào: 2020-08-04

  Uploaded by: Levi Santos

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 1214c7a24695f524168083f5013eb8769c351426 Hexa Block Puzzle 1.86(1016) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-160dpi

  Architecture: universal

  Base APK: com.kidga.hexabox.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh, installed, installed.config.xxhdpi

  Tệp SHA1: 8a7ed733f5337887754e68cd2c7a5ab2b5bfdfd4

  Dung lượng tệp: 8.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.85 8.8 MB XAPK APKs

  Hexa Block Puzzle

  2020-07-21

  Hexa Block Puzzle 1.85 (1015)

  Cập nhật vào: 2020-07-21

  Uploaded by: Levi Santos

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 1214c7a24695f524168083f5013eb8769c351426 Hexa Block Puzzle 1.85(1015) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-160dpi

  Architecture: universal

  Base APK: com.kidga.hexabox.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh, installed, installed.config.xxhdpi

  Tệp SHA1: 2ca71fd4190b09035d46e198e5ef2e00b58233dc

  Dung lượng tệp: 8.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.84 8.8 MB XAPK APKs

  Hexa Block Puzzle

  2020-07-11

  Hexa Block Puzzle 1.84 (1014)

  Cập nhật vào: 2020-07-11

  Uploaded by: Marija Mrša Alat

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 1214c7a24695f524168083f5013eb8769c351426 Hexa Block Puzzle 1.84(1014) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-160dpi

  Architecture: universal

  Base APK: com.kidga.hexabox.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh, installed, installed.config.xxhdpi

  Tệp SHA1: 2d0dcbc81cc8fc993bffa11aa68e7aafa9e8cb13

  Dung lượng tệp: 8.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.82 8.7 MB XAPK APKs

  Hexa Block Puzzle

  2020-06-19

  Hexa Block Puzzle 1.82 (1012)

  Cập nhật vào: 2020-06-19

  Uploaded by: Levi Santos

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 1214c7a24695f524168083f5013eb8769c351426 Hexa Block Puzzle 1.82(1012) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-160dpi

  Architecture: universal

  Base APK: com.kidga.hexabox.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh, installed, installed.config.xxhdpi

  Tệp SHA1: 3666f07cf4c4b8f893247ee7dc4f7fabbb16c32f

  Dung lượng tệp: 8.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với Hexa Block Puzzle
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure