We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Giới thiệu về Heroes of Hygiene

Tiếng Việt

The Heroes of Hygiene app from Dental Associates makes brushing teeth fun!

Parents, do you find it challenging to get your kids excited about brushing their teeth twice a day? The Heroes of Hygiene app from Dental Associates makes brushing teeth fun by keeping young children engaged throughout the two minute process! Children choose from four different characters that guide them through the proper technique and keeps them brushing for the entire two minutes.


Heroes of Hygiene is a fun way to engage children and assist them in enjoying the experience and understanding the importance of the 2-2-2 Rule. The 2-2-2 Rule reminds us to be sure to visit our dentist 2 times a year, brush and floss 2 times a day for a whole 2 minutes.

App Features:

- Choose from four fun characters: Captain Molar, Enamel Girl, Max Floss and Pearly Whites.
- Engaging dialog from the character, exciting sound effects and great graphics will assure your child brushes for 2 minutes and has fun doing it.
- 2-2-2 Rule: A special app feature educates young children on the importance of good dental hygiene.
- Dental Associates dental center locator feature.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.6.0

Last updated on Oct 28, 2015

Updated Links

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Heroes of Hygiene 1.6.0

Được tải lên bởi

Üm Mæķųvã Xv

Yêu cầu Android

Android 2.2+

Hiển thị nhiều hơn

Heroes of Hygiene Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.