We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
HAGO - Chơi cùng bạn mới biểu tượng

HAGO - Chơi cùng bạn mới

V3.30.8

Có gì mới

1.Chế độ màn hình lớn đã ra mắt ở Quảng Trường Hago! Để cho mọi người trải nghiệm xem video và ảnh vui hơn! Bạn có thể tìm người có sở thích chung ở tab Con người trong Quảng Trường Hago!
2.Tính năng danh hiệu mới được thêm vào cho robot nhóm. Quản trị viên hiện có thể tùy chỉnh danh hiệu cho các thành viên theo hoạt động của họ.

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
HAGO - Chơi cùng bạn mới 3.30.8 (24274)

Cập nhật vào: 2020-09-14

Uploaded by: Макс Аллай

Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

Chữ ký: 98e2ed1159485c690e71188233961e1eeb8f8c14 HAGO - Chơi cùng bạn mới 3.30.8(24274) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 120-640dpi

Architecture: arm64-v8a

Tệp SHA1: caca46cb94cfe0e70e8ebedbe7bbfe3b8c791ca9

Dung lượng tệp: 66.2 MB

Tải về

2020-09-14
arm64-v8a
Android 4.3+
120-640dpi
HAGO - Chơi cùng bạn mới 3.30.8 (24273)

Cập nhật vào: 2020-09-13

Uploaded by: Hago Games

Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

Chữ ký: 98e2ed1159485c690e71188233961e1eeb8f8c14 HAGO - Chơi cùng bạn mới 3.30.8(24273) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 120-640dpi

Architecture: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 4bc180dc7a5aed858a5e2725a46ba1ecf511b1ee

Dung lượng tệp: 63.2 MB

Tải về

2020-09-13
armeabi-v7a
Android 4.3+
120-640dpi
Tải về
ứng dụng APKPure