We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends biểu tượng

Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends

1.8 for Android

Mô tả của Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends

★ Good news League of Legends fans! Teamfight Tactics TFT Guide and Helper is now live!

Ⓐ LoL TFT Guide (Teamfight Tactics). Best champion composition and item combinations are supported with Team Builder for Teamfight Tactics. Craft items by looking at recipes. See champion tiers.

Ⓑ Teamfight Tactics (TFT). List of Champions by class and origin synergy. Best auto chess app for LoL!

Ⓒ See skills, classes and recommended builds, items for League of Legends Champions (TFT Mode).

Ⓓ Teambuilder for TFT Guide. Synergy simulator! Calculate how many class and origin bonus points by adding LoL Champions to your team.

Ⓔ Tier information and tier probability is available with Teamfight Tactics Helper!

Ⓕ Team Builder for LoL TFT, Recommended items for all champions.

Ⓖ Item stats, description and item combinations helper for Teamfight Tactics.

Ⓗ Champions of League of Legends TFT Guide with each tier for auto chess.

Ⓘ LoLChess, Auto Chess Helper, build your team by selecting LoL Champions and see bonuses.

★ Do you want to win the games? Are you a winner for TFT? Meta LoL Champion and Item compositions with team builder for lol chess, for every version and tier are added!

★ Latest Teamfight Tactics Patch Notes with all details including balances, nerf and buff changes are live for LoL.

★ Tier lists for League of Legends champions for TFT are listed.

★ Details are shown for each round. Either it is Random user, carrousel, krugs, wolves, baron, raptor, dragon, rift herald!

★ This is not a game, it is a TFT Teamfight Tactics Helper and this application is not endorsed, certified or otherwise approved in any way by League of Legends Riot Games Inc. or any of its affiliates.

★ Any suggestions or news for League of Legends? Send a mail to: georgebestowan@gmail.com

★ Tin vui người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại! Hướng dẫn và trợ giúp của Teamfight Tactics hiện đang hoạt động!

Hướng dẫn LoL TFT (Chiến thuật Teamfight). Thành phần vô địch và kết hợp vật phẩm tốt nhất được hỗ trợ với Team Builder cho Teamfight Tactics. Các mặt hàng thủ công bằng cách nhìn vào công thức nấu ăn. Xem các bậc vô địch.

Chiến thuật đồng đội (TFT). Danh sách các nhà vô địch theo lớp và sức mạnh tổng hợp nguồn gốc.

Xem các kỹ năng, lớp học và các bản dựng được đề xuất, các vật phẩm cho Liên minh huyền thoại (Chế độ TFT).

Teambuilder cho Hướng dẫn màn hình LCD. Giả lập sức mạnh tổng hợp! Tính toán có bao nhiêu điểm thưởng lớp và nguồn gốc bằng cách thêm LoL Champions vào đội của bạn.

Thông tin cấp và xác suất cấp có sẵn với Trình trợ giúp Chiến thuật của Teamfight!

Team Builder cho LoL TFT, Vật phẩm được đề xuất cho tất cả các nhà vô địch.

Thống kê vật phẩm, mô tả và trợ giúp kết hợp vật phẩm cho Teamfight Tactics.

Hướng dẫn vô địch về Liên minh huyền thoại của Liên minh huyền thoại với mỗi cấp.

LoLChess, Trình trợ giúp cờ vua tự động, xây dựng đội của bạn bằng cách chọn LoL Champions và xem phần thưởng.


★ Đây không phải là một trò chơi, nó là Trình trợ giúp Chiến thuật của Teamfight và ứng dụng này không được chứng thực, chứng nhận hoặc chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào bởi League of Legends Riot Games Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó.

★ Có gợi ý hay tin tức nào cho Liên Minh Huyền Thoại không? Gửi thư mới đến: georgebestowan @ gmail
Hiển thị nhiều hơn

Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends 1.8 Cập nhật

2019-12-19
Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends, Builder, Meta Team-Item Compositions, Patch Notes, LoL Champions, Items, Tier List and Rounds. All-in-1 Helper for LoL TFT Mode

Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.8 7.0 MB APK

  Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends

  2019-12-19

  Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends 1.8 (11)

  Cập nhật vào: 2019-12-19

  Uploaded by: Muhammet Baris

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8d1c22312f3f6a06914ef6668ca054d4ad7f6414 Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends 1.8(11) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: ce66b0bb277160a10177876ee9119ef0c9074822

  Dung lượng tệp: 7.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.7 7.0 MB APK

  Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends

  2019-12-17

  Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends 1.7 (10)

  Cập nhật vào: 2019-12-17

  Uploaded by: Vuducnhi Vu

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8d1c22312f3f6a06914ef6668ca054d4ad7f6414 Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends 1.7(10) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 1ef4f2e8fd6aaff48c90e61436d45451a22ee904

  Dung lượng tệp: 7.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5 3.8 MB APK

  Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends

  2019-11-06

  Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends 1.5 (7)

  Cập nhật vào: 2019-11-06

  Uploaded by: Muhammet Baris

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 8d1c22312f3f6a06914ef6668ca054d4ad7f6414 Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends 1.5(7) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 47525e658fab28ce4b514de5a8fab820f8a5880a

  Dung lượng tệp: 3.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4 3.7 MB APK

  Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends

  2019-09-27

  Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends 1.4 (6)

  Cập nhật vào: 2019-09-27

  Uploaded by: Brenda Amaro

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 8d1c22312f3f6a06914ef6668ca054d4ad7f6414 Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends 1.4(6) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 9533e9cb2044cd49c47d835df80b7bd75a309220

  Dung lượng tệp: 3.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.1 3.7 MB APK

  Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends

  2019-08-25

  Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends 1.0.1 (2)

  Cập nhật vào: 2019-08-25

  Uploaded by: Brenda Amaro

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 8d1c22312f3f6a06914ef6668ca054d4ad7f6414 Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends 1.0.1(2) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: ed4134e3c3b3b299d646d8bead6e424ac36b0f39

  Dung lượng tệp: 3.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với Teamfight Tactics TFT Guide for League of Legends
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure