We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
GoTouch biểu tượng

GoTouch

고터치 - 개인용 디지털 화이트보드
2.0.7 for Android

Mô tả của GoTouch

계속되는 커뮤니케이션 실패로 분노와 무기력감을 동시에 느껴본 경험이 있으신가요?
그런 분들에게 꼭 필요한 커뮤니케이션 툴을 소개해드립니다!

- 기획자, 디자이너, 개발자 모두 동상이몽일 때
- 전화,텍스트로만 진행하는 커뮤니케이션에 한계를 느낄 때
- 디자인,동영상 피드백 내용이 제대로 적용되지 않아 재요청만 몇 번 째일 때
- 벤치마킹이나, 아이디어가 떠올라 쓱쓱 메모하고 싶을 때
- 이메일 작성하느라 정작 내가 해야할 업무를 하지 못할 때

GoTouch로 효과적인 Visual Communications을 경험해보세요!

* 모바일 화이트보드 기능을 완벽히 구현하며, 언제 어디서나 화이트보드로 사용할 수 있습니다.
* 화이트보드 기능 외 이미지, PDF, 동영상, Web 위에도 자유롭게 Writing&Drawing이 가능합니다.
* 다양한 펜타입, 컬러, 굵기 등을 조절할 수 있습니다.
* 그룹 기능을 통해 멀리 떨어진 동료와도 같은 화면 위에 Writing&Drawing이 가능합니다.
* 작업물을 저장하고, 다양한 채널로 공유 가능합니다.

자세한 내용은 애니랙티브 홈페이지 www.anyractive.com 에서 확인하실 수 있습니다.

이제 GoTouch를 통해 업무 효율도 높이고, 시간도 절약하세요!

=====================================
문의 : help@anyractive.co.kr
제휴안내 : partner@anyractive.co.kr
홈페이지 : http://www.anyractive.com
=====================================
----
개발자 연락처 :
Tel : 02)308-0006 / Fax : 02)6455-1653
Hiển thị nhiều hơn

GoTouch 2.0.7 Cập nhật

2018-10-02
현지화 작업(일본)이 추가되었습니다
기타 버그가 수정되었습니다.

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V2.0.7 38.3 MB APK

  GoTouch

  2018-10-02

  GoTouch 2.0.7 (41)

  Cập nhật vào: 2018-10-02

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 5a48213e521c117603773aab3bbe1090c56148a6 GoTouch 2.0.7(41) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4e86646750faba4e3e9799f64ab1155fdcfab061

  Dung lượng tệp: 38.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.6 36.5 MB APK

  GoTouch

  2018-08-30

  GoTouch 2.0.6 (40)

  Cập nhật vào: 2018-08-30

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 5a48213e521c117603773aab3bbe1090c56148a6 GoTouch 2.0.6(40) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 85786ddd8d4ad6e63d3e20c332e07a23b406eef6

  Dung lượng tệp: 36.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.5 36.5 MB APK

  GoTouch

  2018-07-25

  GoTouch 2.0.5 (39)

  Cập nhật vào: 2018-07-25

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 5a48213e521c117603773aab3bbe1090c56148a6 GoTouch 2.0.5(39) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 7eb83740314349e5169a15aa7c73e0c390ad1eff

  Dung lượng tệp: 36.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.4 36.5 MB APK

  GoTouch

  2018-05-30

  GoTouch 2.0.4 (38)

  Cập nhật vào: 2018-05-30

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 5a48213e521c117603773aab3bbe1090c56148a6 GoTouch 2.0.4(38) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: e1cb59aab1649daa5edf8f8bfe2b97218a62b624

  Dung lượng tệp: 36.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.3 36.9 MB APK

  GoTouch

  2018-03-28

  GoTouch 2.0.3 (36)

  Cập nhật vào: 2018-03-28

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 5a48213e521c117603773aab3bbe1090c56148a6 GoTouch 2.0.3(36) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: af6255241b64d6749463c4f4f19496da8058dabb

  Dung lượng tệp: 36.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.2 36.9 MB APK

  GoTouch

  2017-07-29

  GoTouch 2.0.2 (35)

  Cập nhật vào: 2017-07-29

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 5a48213e521c117603773aab3bbe1090c56148a6 GoTouch 2.0.2(35) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b189325c7f10309dd9d668c6c99d8709807f101a

  Dung lượng tệp: 36.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với GoTouch
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure