We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Google biểu tượng

Google

Cách thông minh hơn để tìm kiếm khi di chuyển.

Phiên bản trước
 • V13.47.8.26.arm64 225.2 MB XAPK APKs

  Google

  2022-12-01

  Google 13.47.8.26.arm64 (301219217)

  Cập nhật vào: 2022-12-01

  Được tải lên bởi: Google LLC

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.47.8.26.arm64(301219217) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.hdpi, config.xxhdpi, config.xxxhdpi, fedora_brella_feature_module

  Tệp SHA1: 69f3d4f724014e56ee51fb56cea05200348f782b

  Dung lượng tệp: 225.2 MB

  Tải về

 • V13.47.7.26.arm64 157.1 MB APK

  Google

  2022-11-30

  Google 13.47.7.26.arm64 (301219187)

  Cập nhật vào: 2022-11-30

  Được tải lên bởi: Mishka Mamasaxlisi

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.47.7.26.arm64(301219187) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: e0be1bdbfc8cb503d7301cc09f19a118596e51a2

  Dung lượng tệp: 157.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.46.17.26.arm64 156.9 MB APK

  Google

  2022-11-30

  Google 13.46.17.26.arm64 (301218617)

  Cập nhật vào: 2022-11-30

  Được tải lên bởi: Google LLC

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.46.17.26.arm64(301218617) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: e7d0dd2590e5ffa2579538ec986abc4ebd30b5d7

  Dung lượng tệp: 156.9 MB

  Tải về

 • V13.46.15.29.arm64 271.0 MB APK

  Google

  2022-11-29

  Google 13.46.15.29.arm64 (301218560)

  Cập nhật vào: 2022-11-29

  Được tải lên bởi: Google LLC

  Yêu cầu Android: Android 10.0+ (Q, API 29)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.46.15.29.arm64(301218560) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: bb683221748327f91d8f16156da92ab939e82c10

  Dung lượng tệp: 271.0 MB

  Tải về

 • V13.46.15.26.arm64 156.9 MB APK

  Google

  2022-11-29

  Google 13.46.15.26.arm64 (301218557)

  Cập nhật vào: 2022-11-29

  Được tải lên bởi: Google LLC

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.46.15.26.arm64(301218557) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 9f90ec07b942069a31345263440df7bf11c0e7f5

  Dung lượng tệp: 156.9 MB

  Tải về

 • V13.46.13.26.arm64 189.8 MB XAPK APKs

  Google

  2022-11-29

  2Variants
 • V13.46.13.26.arm64 156.9 MB APK

  Google

  2022-11-25

  Google 13.46.13.26.arm64 (301218497)

  Cập nhật vào: 2022-11-25

  Được tải lên bởi: Mishka Mamasaxlisi

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.46.13.26.arm64(301218497) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 79084f3af076ac4fa6f50f4b1c503c9e6dc0cb5a

  Dung lượng tệp: 156.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.46.13.26.arm 164.2 MB XAPK APKs

  Google

  2022-12-02

  Google 13.46.13.26.arm (301218493)

  Cập nhật vào: 2022-12-02

  Được tải lên bởi: Aya Eoeo

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.46.13.26.arm(301218493) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  Tệp SHA1: 8d5fb6f0ddebf9926e9d2c5fee48586fa55d4d64

  Dung lượng tệp: 164.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.46.13.26.arm 151.9 MB APK

  Google

  2022-11-29

  Google 13.46.13.26.arm (301218493)

  Cập nhật vào: 2022-11-29

  Được tải lên bởi: Johnson Ezekiel

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.46.13.26.arm(301218493) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5fa268a8c32f2a4b30cbc17f2a3c3724b468fddd

  Dung lượng tệp: 151.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.45.17.26.arm64 156.3 MB APK

  Google

  2022-11-24

  2Variants
 • V13.45.16.26.arm64 188.4 MB XAPK APKs

  Google

  2022-11-24

  Google 13.45.16.26.arm64 (301217717)

  Cập nhật vào: 2022-11-24

  Được tải lên bởi: Aya Eoeo

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.45.16.26.arm64(301217717) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  Tệp SHA1: e191412c28d5f01fc7c4ad727e75b7347ad09946

  Dung lượng tệp: 188.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.45.15.26.arm64 156.3 MB APK

  Google

  2022-11-23

  Google 13.45.15.26.arm64 (301217687)

  Cập nhật vào: 2022-11-23

  Được tải lên bởi: Mishka Mamasaxlisi

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.45.15.26.arm64(301217687) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 580f49122e10688e32b6530bcf6c0e39b305363c

  Dung lượng tệp: 156.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.45.14.26.arm64 189.9 MB XAPK APKs

  Google

  2022-11-22

  3Variants
 • V13.45.14.26.arm64 156.3 MB APK

  Google

  2022-11-20

  Google 13.45.14.26.arm64 (301217657)

  Cập nhật vào: 2022-11-20

  Được tải lên bởi: Aya Eoeo

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.45.14.26.arm64(301217657) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 816b4b6e115ef1a253d6a4084ff0ff6e164b0ba0

  Dung lượng tệp: 156.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.45.14.26.arm 163.6 MB XAPK APKs

  Google

  2022-11-24

  Google 13.45.14.26.arm (301217653)

  Cập nhật vào: 2022-11-24

  Được tải lên bởi: Johnson Ezekiel

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.45.14.26.arm(301217653) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  Tệp SHA1: eb03973dccad3fa2f7bfbc00f12466b1b7810df8

  Dung lượng tệp: 163.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.44.15.26.arm64 156.6 MB APK

  Google

  2022-11-20

  Google 13.44.15.26.arm64 (301216907)

  Cập nhật vào: 2022-11-20

  Được tải lên bởi: Google LLC

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.44.15.26.arm64(301216907) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 1639cf93d36c8ca0b952e3547612fbab279e71df

  Dung lượng tệp: 156.6 MB

  Tải về

 • V13.44.13.29.arm64 269.2 MB APK

  Google

  2022-11-16

  Google 13.44.13.29.arm64 (301216850)

  Cập nhật vào: 2022-11-16

  Được tải lên bởi: Google LLC

  Yêu cầu Android: Android 10.0+ (Q, API 29)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.44.13.29.arm64(301216850) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 89d42ad2734b9adf0c64aeb41e7de6f057e6b303

  Dung lượng tệp: 269.2 MB

  Tải về

 • V13.44.13.26.arm64 188.6 MB XAPK APKs

  Google

  2022-11-20

  Google 13.44.13.26.arm64 (301216847)

  Cập nhật vào: 2022-11-20

  Được tải lên bởi: Baramee Hanpattanakitphanich

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.44.13.26.arm64(301216847) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  Tệp SHA1: 0d990a447bf2f2b57ead774125897bc035e2bdf4

  Dung lượng tệp: 188.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.44.11.26.arm64 156.6 MB APK

  Google

  2022-11-21

  Google 13.44.11.26.arm64 (301216787)

  Cập nhật vào: 2022-11-21

  Được tải lên bởi: Mishka Mamasaxlisi

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.44.11.26.arm64(301216787) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 86d815524b20a80771ae60e7dce4c96324f7bd19

  Dung lượng tệp: 156.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.44.10.26.arm64 188.6 MB XAPK APKs

  Google

  2022-11-15

  3Variants
 • V13.44.10.26.arm64 156.6 MB APK

  Google

  2022-11-13

  Google 13.44.10.26.arm64 (301216757)

  Cập nhật vào: 2022-11-13

  Được tải lên bởi: Baramee Hanpattanakitphanich

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.44.10.26.arm64(301216757) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: af2bd57207b01da146c36b31c2f398353f904119

  Dung lượng tệp: 156.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.44.10.26.arm 163.8 MB XAPK APKs

  Google

  2022-11-15

  Google 13.44.10.26.arm (301216753)

  Cập nhật vào: 2022-11-15

  Được tải lên bởi: Mishka Mamasaxlisi

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.44.10.26.arm(301216753) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  Tệp SHA1: 96b87042779e583c8dba88642a6417e08fd266d2

  Dung lượng tệp: 163.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.44.9.26.arm64 156.6 MB APK

  Google

  2022-11-11

  Google 13.44.9.26.arm64 (301216727)

  Cập nhật vào: 2022-11-11

  Được tải lên bởi: Aya Eoeo

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.44.9.26.arm64(301216727) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 0a054c59ad4a6aa2e3dec8e703528c759cf75b10

  Dung lượng tệp: 156.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.43.20.26.arm64 189.9 MB XAPK APKs

  Google

  2022-11-13

  Google 13.43.20.26.arm64 (301216127)

  Cập nhật vào: 2022-11-13

  Được tải lên bởi: Baramee Hanpattanakitphanich

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.43.20.26.arm64(301216127) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: 9b0a85e8e075a3b6665e14e8dca78d4b4f4960da

  Dung lượng tệp: 189.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.43.19.26.arm64 156.4 MB APK

  Google

  2022-11-09

  Google 13.43.19.26.arm64 (301216097)

  Cập nhật vào: 2022-11-09

  Được tải lên bởi: Google LLC

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.43.19.26.arm64(301216097) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: e44562698cbef6993b2531eecb69a79630171e43

  Dung lượng tệp: 156.4 MB

  Tải về

 • V13.43.18.29.arm64 266.2 MB APK

  Google

  2022-11-05

  Google 13.43.18.29.arm64 (301216070)

  Cập nhật vào: 2022-11-05

  Được tải lên bởi: Google LLC

  Yêu cầu Android: Android 10.0+ (Q, API 29)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.43.18.29.arm64(301216070) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 4e8ee911c70b224f890b760b0a43361883943cf4

  Dung lượng tệp: 266.2 MB

  Tải về

 • V13.43.18.26.arm64 189.9 MB XAPK APKs

  Google

  2022-11-05

  3Variants
 • V13.43.18.26.arm64 156.4 MB APK

  Google

  2022-11-08

  Google 13.43.18.26.arm64 (301216067)

  Cập nhật vào: 2022-11-08

  Được tải lên bởi: Mishka Mamasaxlisi

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.43.18.26.arm64(301216067) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 7abeb06a254b0d3651c591c62aa82df3a3076c2c

  Dung lượng tệp: 156.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.43.18.26.arm 163.6 MB XAPK APKs

  Google

  2022-11-08

  Google 13.43.18.26.arm (301216063)

  Cập nhật vào: 2022-11-08

  Được tải lên bởi: Baramee Hanpattanakitphanich

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.43.18.26.arm(301216063) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  Tệp SHA1: 64b6e682e60de5907ce382a898fc802fa36ec6f4

  Dung lượng tệp: 163.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.43.18.26.arm 151.4 MB APK

  Google

  2022-11-08

  Google 13.43.18.26.arm (301216063)

  Cập nhật vào: 2022-11-08

  Được tải lên bởi: Johnson Ezekiel

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.43.18.26.arm(301216063) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: d5988a40a3b95b77e35a90ddf50a6d169a7c941f

  Dung lượng tệp: 151.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.43.16.26.arm64 156.4 MB APK

  Google

  2022-11-03

  Google 13.43.16.26.arm64 (301216007)

  Cập nhật vào: 2022-11-03

  Được tải lên bởi: Google LLC

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.43.16.26.arm64(301216007) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 8d5ef20dd9b80f243c55cebd51c11a6a3f6685e1

  Dung lượng tệp: 156.4 MB

  Tải về

 • V13.43.13.26.arm64 156.4 MB APK

  Google

  2022-11-01

  Google 13.43.13.26.arm64 (301215917)

  Cập nhật vào: 2022-11-01

  Được tải lên bởi: Google LLC

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.43.13.26.arm64(301215917) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 333833c610480433faa4b0cba233f00633ecc6ab

  Dung lượng tệp: 156.4 MB

  Tải về

 • V13.20.11.23.arm64 190.2 MB APK

  Google

  2022-11-21

  Google 13.20.11.23.arm64 (301197107)

  Cập nhật vào: 2022-11-21

  Được tải lên bởi: Baramee Hanpattanakitphanich

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.20.11.23.arm64(301197107) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 4c803dde476341b664016a3fddd264cfed4ee0c8

  Dung lượng tệp: 190.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V13.20.11.23.arm 165.6 MB APK

  Google

  2022-11-01

  Google 13.20.11.23.arm (301197103)

  Cập nhật vào: 2022-11-01

  Được tải lên bởi: Baramee Hanpattanakitphanich

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.20.11.23.arm(301197103) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 116589b6789940cb65c9fe9759b18cbb3a051fe8

  Dung lượng tệp: 165.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.31.16.21.x86 108.6 MB APK

  Google

  2022-11-16

  Google 11.31.16.21.x86 (301110458)

  Cập nhật vào: 2022-11-16

  Được tải lên bởi: Baramee Hanpattanakitphanich

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 11.31.16.21.x86(301110458) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: x86

  Tệp SHA1: 798b6cc6b065e13a1c45641a65654717a6df45f3

  Dung lượng tệp: 108.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.31.16.21.arm 103.5 MB APK

  Google

  2022-11-16

  Google 11.31.16.21.arm (301110453)

  Cập nhật vào: 2022-11-16

  Được tải lên bởi: Mishka Mamasaxlisi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 11.31.16.21.arm(301110453) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b0579535addf29f0201ca1ee26edc29903d7781f

  Dung lượng tệp: 103.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.