We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Dịch vụ Google Play cho AR biểu tượng

Dịch vụ Google Play cho AR

1.25.211460223 for Android

Mô tả của Dịch vụ Google Play cho AR

Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường được tự động cài đặt và cập nhật trên các thiết bị được hỗ trợ. Dịch vụ này mở ra những trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) được xây dựng bằng ARCore. Các bản cập nhật tự động đảm bảo rằng các ứng dụng có chức năng Thực tế tăng cường hoạt động mà không yêu cầu tải xuống bổ sung.

Dịch vụ này trước đây có tên là ARCore. Bạn có thể cài đặt dịch vụ và mở khóa các cách mới để mua sắm, tìm hiểu, tạo và trải nghiệm thế giới cùng nhau.


https://developers.google.com/ar/arcore_open_source_licenses

Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý tuân theo Điều khoản dịch vụ của Google (Điều khoản dịch vụ của Google,
https://www.google.com/accounts/TOS) và Chính sách quyền riêng tư chung của Google
(https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/). Dịch vụ này là một Dịch vụ theo như định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ của
Google và các điều khoản liên quan đến phần mềm trong các Dịch vụ của chúng tôi áp dụng cho việc bạn sử dụng dịch vụ này.
Hiển thị nhiều hơn

Dịch vụ Google Play cho AR 1.25.211460223 Cập nhật

2021-07-02
Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường được tự động cài đặt và cập nhật trên các thiết bị đủ điều kiện. Nhờ đó, các ứng dụng trên Cửa hàng Google Play có chức năng thực tế tăng cường có thể hoạt động mà bạn không cần tải xuống và cài đặt thêm gì khác.

Điểm mới trong phiên bản này:
• Các bản sửa lỗi.

Dịch vụ Google Play cho AR Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.25.211460223 73.6 MB XAPK APKs

  Dịch vụ Google Play cho AR

  2021-07-02

  Dịch vụ Google Play cho AR 1.25.211460223 (211460223)

  Cập nhật vào: 2021-07-02

  Uploaded by: Murshed Ahmed Rintu

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 9fa50d00b0f4bdaa5d8f371bea982fb598b7e697 Dịch vụ Google Play cho AR 1.25.211460223(211460223) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.google.ar.core.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 25f04e16b95d70b155b609dbd7f2ae43c7c5c757

  Dung lượng tệp: 73.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.25.211460023 73.6 MB XAPK APKs

  Dịch vụ Google Play cho AR

  2021-06-18

  Dịch vụ Google Play cho AR 1.25.211460023 (211460023)

  Cập nhật vào: 2021-06-18

  Uploaded by: Luis Gustavo

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 9fa50d00b0f4bdaa5d8f371bea982fb598b7e697 Dịch vụ Google Play cho AR 1.25.211460023(211460023) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.google.ar.core.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: d1eda3cbd551c53f464df86a953317d19d811bfc

  Dung lượng tệp: 73.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.24.210950423 73.1 MB XAPK APKs

  Dịch vụ Google Play cho AR

  2021-04-28

  Dịch vụ Google Play cho AR 1.24.210950423 (210950423)

  Cập nhật vào: 2021-04-28

  Uploaded by: Tun Oo Hlaing

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 9fa50d00b0f4bdaa5d8f371bea982fb598b7e697 Dịch vụ Google Play cho AR 1.24.210950423(210950423) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.google.ar.core.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 9f54e9e38766761edb6199e034e3f9dc0ad2cc1a

  Dung lượng tệp: 73.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.23.210260623 73.2 MB XAPK APKs

  Dịch vụ Google Play cho AR

  2021-02-18

  Dịch vụ Google Play cho AR 1.23.210260623 (210260623)

  Cập nhật vào: 2021-02-18

  Uploaded by: Murshed Ahmed Rintu

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 9fa50d00b0f4bdaa5d8f371bea982fb598b7e697 Dịch vụ Google Play cho AR 1.23.210260623(210260623) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.google.ar.core.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 859c0aca6bcc0b4ecc4e4bd71d88f87d9957b597

  Dung lượng tệp: 73.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.22.203220523 72.1 MB XAPK APKs

  Dịch vụ Google Play cho AR

  2020-12-11

  Dịch vụ Google Play cho AR 1.22.203220523 (203220523)

  Cập nhật vào: 2020-12-11

  Uploaded by: Tun Oo Hlaing

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 9fa50d00b0f4bdaa5d8f371bea982fb598b7e697 Dịch vụ Google Play cho AR 1.22.203220523(203220523) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.google.ar.core.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 53c2dd4b5f536bed9d7cec2ff70690ffbe04d463

  Dung lượng tệp: 72.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.21.202940523 69.7 MB XAPK APKs

  Dịch vụ Google Play cho AR

  2020-11-09

  Dịch vụ Google Play cho AR 1.21.202940523 (202940523)

  Cập nhật vào: 2020-11-09

  Uploaded by: Murshed Ahmed Rintu

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 9fa50d00b0f4bdaa5d8f371bea982fb598b7e697 Dịch vụ Google Play cho AR 1.21.202940523(202940523) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.google.ar.core.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: d610c61e0f30f106ba0d1e80ccc2c8e88554d057

  Dung lượng tệp: 69.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với Dịch vụ Google Play cho AR
Xem thêm từ Google LLC
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure